Bonum Pankki Oyj julkistanut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2017

Bonum Pankki Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus 15.2.2018 klo 12.45
 
Bonum Pankki Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2017
 
Tilikaudella 2017 Bonum Pankki Oyj:ssä on keskitytty vahvasti yhteenliittymän pankkien liiketoiminnan tukemiseen ja ryhmän sisäisen pankin kehittämiseen. Pankki on syksystä 2017 lähtien hallinnoinut yhteenliittymän yhteistä LCR-vaadetta, mikä on kasvattanut pankin tasetta noin 100 miljoonaa euroa POP Pankkien uusien maksuvalmiusvaatimustalletusten myötä.
 
Bonum Pankilla on S&P Globalin tilikaudella 2017 vahvistama pitkäaikainen investointitason luottoluokitus ’BBB’ ja lyhytaikainen luottoluokitus ’A-2’. Bonum Pankki vastaa POP Pankki -ryhmän tukkuvarainhankinnasta laskemalla liikkeeseen senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja sekä sijoitustodistuksia.
 
 
 Tilikauden tulos 118 tuhatta euroa (978) oli viimevuotista heikompi. Vertailuvuoden tulosta kasvatti Visa Europen myynnistä saatu myyntivoitto.
Tase kasvoi 556 miljoonaan euroon (457) keskitetyn maksuvalmiushallinnan seurauksena.
Ydinvakavaraisuus nousi 53,2 prosenttiin (28,7) pääomien vahvistamisen myötä.

Avainluvut (1000 euroa)  31.12.2017  31.12.2016 
 Korkokate  2 196  2 476
 Tulos  118  978
 Taseen loppusumma  556 310  456 960
 Ydinvakavaraisuussuhde (CET 1), %  53,2  28,7
 Kulu-tuotto -suhde, %  88,48  76,71
 ROA, %  0,05  0,22
 ROE, %  0,88  4,66
 Omavaraisuusaste, %  5,75  4,75

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta. Keskusluottolaitoksen rooli on varmistaa POP Pankkien likviditeetti ja tukkuvarainhankinta sekä huolehtia POP Pankki -ryhmän maksujen välityksestä. Bonum Pankki vastaa lisäksi POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä sekä ylläpidosta.
 
 
Lisätiedot:
Kirsi Salo, vt toimitusjohtaja
040 650 0411, kirsi.salo@poppankki.fi
 
Pekka Lemettinen, hallituksen puheenjohtaja
040 503 5411, pekka.lemettinen@poppankki.fi
 
 
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy