POP Pankki -ryhmän Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

Lehdistötiedote
15.2.2018 klo 12.45

POP Pankki -ryhmän tulos kasvoi 15 %

POP Pankki yhteenliittymän toinen toimintavuosi onnistui liiketoiminnallisesti hyvin. POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja oli 19,5 miljoonaa euroa ja ryhmän tase tilikauden päättyessä 4,3 miljardia euroa. POP Pankki -ryhmällä on edelleen Pohjoismaiden pankeista tyytyväisimmät asiakkaat. 
 
Kovaa muutosvauhtia ja hyvää tuloskehitystä  
POP Pankki -ryhmän asiakasmäärä jatkoi vahvaa kasvuaan. POP Pankeilla oli vuoden 2017 lopussa 250,0 tuhatta asiakasta ja ryhmään kuuluvalla Suomen Vahinkovakuutuksella 104,4 tuhatta asiakasta. Vuoden 2017 tutkimusten mukaan POP Pankilla on jo kolmatta kertaa peräkkäin Suomen tyytyväisimmät yksityisasiakkaat ja ne saavuttivat asiakastyytyväisyydessä korkeimman tuloksen kaikista Pohjoismaissa toimivista pankeista. (EPSI Rating syksy 2017 asiakastyytyväisyystutkimus). 
 
POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja oli 19,5 (17,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 15 prosenttia edellisvuoteen nähden. Luottokanta kasvoi 4,3 prosenttia 3 325,4 (3 188,7) miljoonaan euroon ja talletukset kasvoivat maltillisesti 1,4 prosenttia 3 554,4 (3 505,1) miljoonaa euroon.
 
- Liiketoiminnassamme näkyy nyt vahva vire. Onnistuimme samanaikaisesti panostamaan digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja henkilökohtaiseen palveluun. Muutosohjelmamme alkaa tuottaa tulosta ja mahdollistaa pitkän aikavälin kustannustehokkuuden, kommentoi POP Pankkiliiton toimitusjohtaja Pekka Lemettinen 
 
Liiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 3,5 prosenttia 118,9 (114,9) miljoonaan euroon. Korkokate säilyi edellisvuoden tasolla 62,5 (62,4) miljoonassa eurossa haastavasta korkoympäristöstä huolimatta. Myös palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärä säilyi edellisvuoden tasolla 28,4 miljoonassa eurossa. Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 13,2 (8,9) miljoonaan euroon ja myös vakuutustoiminnan nettotuotot paranivat ollen 9,7 (8,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 94,4 (91,2) miljoonaa euroa, jossa kasvua 3,6 prosenttia.
 
Yhteenliittymän arvonalentumisten määrä pysyi maltillisena. Arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin 5,0 miljoonaa euroa, joka oli 0,15 prosenttia luottokannasta. 
 
Huolimatta POP Pankki -ryhmän vahvasta kasvusta, POP Pankkien yhteenliittymän pääomarakenne säilyi vahvana. Ydinvakavaraisuussuhde (CET 1) oli 20,9 (20,9) prosenttia.

Tulevaisuuden näkymät 

POP Pankki -ryhmän vuoden 2018 tuloksen arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2017 tulos johtuen haasteellisesta korkoympäristöstä ja ryhmän strategisten kehittämistoimenpiteiden vaatimista panostuksista. Finanssialan kehityksessä korostuu edelleen digitalisaatio ja varautuminen merkittäviä järjestelmämuutoksia vaativiin sääntelymuutoksiin, kuten uusi maksupalveludirektiivi (PSD2) ja EU:n tietosuoja-asetus (GDPR). Vuoden 2018 aikana kilpailun odotetaan lisääntyvän, kun PSD2 madaltaa kynnystä luoda kilpailevia palveluja perinteisille pankkipalveluille.
 
 
Lisätiedot: 
Toimitusjohtaja Pekka Lemettinen, puh. 040 5035 411, pekka.lemettinen@poppankki.fi 
Liiketoimintajohtaja Jaakko Pulli, puh. 050 4200 925, jaakko.pulli@poppankki.fi 
 
Jakelu: 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.poppankki.fi 
 
POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkiliitto osk.