Bonum Pankki Oyj:n ja POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaukset julkistetaan 22.8.2018

 
Bonum Pankki Oyj ja POP Pankki -ryhmä julkaisevat 22.8.2018 puolivuosikatsaukset kaudelta 1.1.-30.6.2018.
Bonum Pankki Oyj ja POP Pankki -ryhmä
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Lemettinen, POP Pankkiliitto osk
Puhelin: 040 5035 411, sähköposti: pekka.lemettinen@poppankki.fi
Vt. toimitusjohtaja Kirsi Salo, Bonum Pankki Oyj 
Puhelin: 040 650 0411, sähköposti: kirsi.salo@poppankki.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
www.bonumpankki.fi
www.poppankki.fi