Rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän lisäpääomavaatimuksen asettaminen

Bonum Pankki Oyj Pörssitiedote 29.6.2018 klo 15.15
 
Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 10 luvun 4 ja 6a §:n nojalla Finanssivalvonta on asettanut POP Pankkien yhteenliittymälle (POP Pankkiliitto osk, 1090961-3) rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän konsolidoidulla ydinpääomalla katettavan 1,0 %:n lisäpääomavaatimuksen (järjestelmäriskipuskuri). Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen asiasta 29.6.2018 ja se tulee voimaan 1.7.2019.
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Pekka Lemettinen, POP Pankkiliitto osk
Puhelin: 040 5035 411, sähköposti: pekka.lemettinen@poppankki.fi
 
Vt. toimitusjohtaja Kirsi Salo, Bonum Pankki Oyj 
Puhelin: 040 650 0411, sähköposti: kirsi.salo@poppankki.fi
 
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy