Bonum Pankki Oyj julkistanut puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2018

Bonum Pankki Oyj
Puolivuosikatsaus 22.8.2018 klo 9.00
 
 
Bonum Pankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018
 
Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta. Keskusluottolaitoksen rooli on varmistaa POP Pankkien likviditeetti ja tukkuvarainhankinta sekä huolehtia POP Pankki -ryhmän maksujen välityksestä. Bonum Pankki vastaa lisäksi POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä sekä ylläpidosta.
 
Bonum Pankissa on katsauskauden aikana keskitytty vahvasti yhteenliittymän pankkien liiketoiminnan tukemiseen kehittämällä keskitettyjä palveluita. Pankki on hallinnoinut syksystä 2017 lähtien yhteenliittymän yhteistä LCR-vaadetta ja maksuvalmius on säilynyt vakaana.
 
Luottoluokituslaitos S&P Global Ratings vahvisti toukokuussa Bonum Pankin pitkäaikaisen investointitason (investment grade) luot­toluokituksen ’BBB’ ja lyhytaikaisen luottoluokituksen ’A-2’. Näkymät ovat edelleen vakaat.
 
Bonum Pankin keskeiset luvut katsauskaudella olivat:

Avainluvut (1000 euroa) 30.6.2018 30.6.2017  31.12.2017 
 Korkokate  1 104  1 073  2 196
 Tulos  -128  83  118
 Taseen loppusumma  552 107  490 693  556 310
 Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1 %)  42,0  30,4  53,2
 Kulu-tuotto -suhde, %  100,64  94,44  95,63
 ROA  -0,05  0,04  0,05
 ROE  -0,80  0,77  0,88
 Omavaraisuusaste  5,72  4,45  5,75

POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus on julkaistu osoitteessa www.poppankki.fi.
 
Lisätiedot:
Vt. toimitusjohtaja Kirsi Salo, puh: 040 650 0411, kirsi.salo@poppankki.fi
 
 
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
www.poppankki.fi