Bonum Pankki Oyj: Bonum Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2017

Bonum Pankki Oyj: Bonum Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2017

Bonum Pankki Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus 15.2.2018 klo 13.00

Bonum Pankki Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2017

Tilikaudella 2017 Bonum Pankki Oyj:ssä on keskitytty vahvasti yhteenliittymän pankkien liiketoiminnan tukemiseen ja ryhmän sisäisen pankin kehittämiseen. Pankki on syksystä 2017 lähtien hallinnoinut yhteenliittymän yhteistä LCR-vaadetta, mikä on kasvattanut pankin tasetta noin 100 miljoonaa euroa POP Pankkien uusien maksuvalmiusvaatimustalletusten myötä.

Bonum Pankilla on S&P Globalin tilikaudella 2017 vahvistama pitkäaikainen investointitason luottoluokitus ’BBB’ ja lyhytaikainen luottoluokitus ’A-2’. Bonum Pankki vastaa POP Pankki -ryhmän tukkuvarainhankinnasta laskemalla liikkeeseen senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja sekä sijoitustodistuksia.

  • Tilikauden tulos 118 tuhatta euroa (978) oli viimevuotista heikompi. Vertailuvuoden tulosta kasvatti Visa Europen myynnistä saatu myyntivoitto.

  • Tase kasvoi 556 miljoonaan euroon (457) keskitetyn maksuvalmiushallinnan seurauksena.

  • Ydinvakavaraisuus nousi 53,2 prosenttiin (28,7) pääomien vahvistamisen myötä.

Avainluvut (1000 euroa)

31.12.2017

31.12.2016

Korkokate

2 196

2 476

Tulos

118

978

Taseen loppusumma

556 310

456 960

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) %

53,2

28,7

Kulu-tuotto -suhde, %

88,48

76,71

ROA, %

0,05

0,22

ROE, %

0,88

4,66

Omavaraisuusaste, %

5,75

4,75

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta. Keskusluottolaitoksen rooli on varmistaa POP Pankkien likviditeetti ja tukkuvarainhankinta sekä huolehtia POP Pankki -ryhmän maksujen välityksestä. Bonum Pankki vastaa lisäksi POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä sekä ylläpidosta.

Lisätiedot:

Kirsi Salo, vt toimitusjohtaja
040 650 0411, kirsi.salo@poppankki.fi

Pekka Lemettinen, hallituksen puheenjohtaja
040 503 5411, pekka.lemettinen@poppankki.fi 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
www.bonumpankki.fi