Bonum Pankki Oyj: Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.‒31.12.2018

Pörssitiedote

Bonum Pankki Oyj: Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.‒31.12.2018

Bonum Pankki Oyj Pörssitiedote 14.2.2019 klo 9:30

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta. Keskusluottolaitoksen rooli on varmistaa POP Pankkien likviditeetti ja tukkuvarainhankinta sekä huolehtia POP Pankki -ryhmän maksujen välityksestä. Bonum Pankki vastaa lisäksi POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä sekä ylläpidosta.

Tilikaudella 2018 Bonum Pankki Oyj:ssä on jatkettu edelleen palveluiden kehittämistä yhteenliittymän strategian mukaisesti. Palveluiden kehittämisellä Bonum Pankki Oyj pyrkii vahvistamaan POP Pankkien liiketoimintaa ja kustannustehokkuutta mahdollistamalla terveen ja kannattavan kasvun. Bonum Pankki Oyj:n rooli POP Pankkien yhteenliittymän jäsenpankkien palveluntarjoajana on vahvistunut. Rahoituksen välitys POP Pankeille on tehostunut vuoden aikana merkittävästi.

Bonum Pankilla on S&P Globalin tilikaudella 2018 vahvistama pitkäaikainen investointitason luottoluokitus ’BBB’ ja lyhytaikainen luottoluokitus ’A-2’. Bonum Pankki vastaa POP Pankki -ryhmän tukkuvarainhankinnasta laskemalla liikkeeseen senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja sekä sijoitustodistuksia.

Bonum Pankin tilikauden tulos parani 192 tuhanteen euroon (118) ja taseen loppusumma kasvoi 606 tuhanteen euroon (556).

Avainluvut (1000 euroa)

31.12.2018

31.12.2017

Korkokate

2 310

2 196

Tulos

192

118

Taseen loppusumma

606 015

556 310

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) %

43,7

53,2

Kulu-tuotto -suhde, %

94,9

95,6

ROA, %

0,03

0,02

ROE, %

0,60

0,44

Omavaraisuusaste, %

5,2

5,7

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pia Ali-Tolppa, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lemettinen, puh. +358 40 503 5411, sähköposti: pekka.lemettinen@poppankki.fi

Bonum Pankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi