Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2019

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2019 


Bonum Pankki Oyj Pörssitiedote 16.8.2019 klo 9.
00 


Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta. Keskusluottolaitoksen rooli on varmistaa POP Pankkien likviditeetti ja tukkuvarainhankinta sekä huolehtia POP Pankki -ryhmän maksujen välityksestä. Bonum Pankki vastaa lisäksi POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä sekä ylläpidosta. 
 


Puolivuotiskaudella 2019
 Bonum Pankki Oyj:ssä on jatkettu edelleen palveluiden kehittämistä yhteenliittymän strategian mukaisesti. Palveluiden kehittämisellä Bonum Pankki Oyj pyrkii vahvistamaan POP Pankki -ryhmän liiketoimintaa ja kustannustehokkuutta mahdollistamalla terveen ja kannattavan kasvun. Bonum Pankki Oyj:n rooli POP Pankkien yhteenliittymän jäsenpankkien palveluntarjoajana on vahvistunut. Rahoituksen välitys POP Pankeille on tehostunut kauden aikana.  


S&P Global 
Ratings vahvisti toukokuussa Bonum Pankin pitkäaikaisen investointitason (investment grade) luottoluokituksen ’BBB’ ja lyhytaikaisen luottoluokituksen ’A-2’. Näkymät ovat edelleen vakaat. Bonum Pankki vastaa POP Pankki -ryhmän tukkuvarainhankinnasta laskemalla liikkeeseen senior-ehtoisia joukkovelkakirjalainoja sekä sijoitustodistuksia.  


Bonum Pankki Oyj:n raportointikauden tuotot kasvoivat 23,7 prosenttia vertailukauteen nähden. 
Kauden tulos oli 264 tuhatta euroa tappiollinen, kun se vertailukaudella oli tappiollinen 128 tuhatta euroa. Taseen loppusumma oli 588 536 tuhatta euroa (606 015).  

 

Avainluvut (1 000 euroa) 

30.6.2019 

30.6.2018 

31.12.2018 

 

 

Korkokate 

1 510  

1 104  

2 310 

 

 

Palkkiotuotot, netto 

3 239 

2 813 

6 235 

 

 

Tulos 

-264  

-128 

192 

 

 

Taseen loppusumma 

558 536  

552 107 

606 015 

 

 

 

Vakavaraisuussuhde, (TC) % 

33,7 

41,9 

43,7 

 

 

Kulu-tuotto -suhde, % 

96,7 

100,6 

94,9 

 

 

ROA, % 

-0,09 

-0,05 

0,03 

 

 

ROE, % 

-1,66 

-0,80 

0,60 

 

 

Omavaraisuusaste, % 

5,4 

5,7 

5,2 

 

 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Pia Ali-Tolppa, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi 
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lemettinen,  POP Pankkiliitto osk, puh. +358 40 5035 411, pekka.lemettinen@poppankki.fi 

 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.poppankki.fi