Bonum Pankki Oyj: Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.‒31.12.2019

Pörssitiedote 

Bonum Pankki Oyj: Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.‒31.12.2019

 
Bonum Pankki Oyj Pörssitiedote 13.2.2020 klo 8.30 
 
Tilikaudella 2019 Bonum Pankki Oyj:ssä on kehitetty palveluita ja tuotteita yhteenliittymän strategian mukaisesti. Bonum Pankki Oyj:n ryhmän sisäisen palvelutuotannon pyrkimys on rajoittaa ryhmän riippuvuutta ulkoisista palveluntarjoajista ja tehostaa koko ryhmän kustannusrakennetta. Ulkoisessa liiketoiminnassaan Bonum Pankki Oyj tarjoaa palveluita, jotka ovat koko ryhmän tarjontaa täydentäviä. Bonum Pankki Oyj:n rooli POP Pankkien yhteenliittymän jäsenpankkien palveluntarjoajana on entisestään vahvistunut vuoden aikana.
 
S&P Global Ratings vahvisti toukokuussa 2019 Bonum Pankki Oyj:n pitkäaikaisen investointitason (investment grade) luottoluokituksen tasolle ’BBB’ ja lyhytaikaisen luottoluokituksen tasolle ’A-2’. Bonum Pankki Oyj vastaa yhteenliittymän tukkuvarainhankinnasta ja rahoituksen välitys POP Pankeille on monipuolistunut vuoden aikana merkittävästi.
 
Bonum Pankki Oyj etsii aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia täydentämään ryhmän tuotetarjontaa. Loppuvuodesta 2018 lanseeratun vakuudettoman kulutusluoton, POP Pikalainan, vuosi 2019 oli erittäin myönteinen ja tuotteen myynti ylitti asetetut tavoitteet.
 
Bonum Pankin tilikauden tulos parani 242 tuhanteen euroon (192).  Taseen loppusumma oli 588 631 tuhatta euroa (606 015).
 
Avainluvut (1 000 euroa)  31.12.2019 31.12.2019 
 Korkokate  4 196  2 310
 Palkkiotuotot, netto  7 064  6 235
 Tulos  242   192
 Taseen loppusumma  588 631  606 015
 Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) %  29,7  43,7 
 Kulu–tuotto-suhde, %  84,6  94,9
 ROA, %  0,04  0,03
 ROE, %  0,76  0,60
 Omavaraisuusaste, %  5,5  5,2
 
Toimintakertomus ja tilinpäätös

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä ja POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta. Lisäksi Bonum Pankki Oyj myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja sekä vakuudellisia velkakirjalainoja.
 
 
Lisätietoja:
Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476, 
pia.ali-tolppa@poppankki.fi
Pekka Lemettinen, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 503 5411, pekka.lemettinen@poppankki.fi
 
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.poppankki.fi