Kokouskutsu Kyrönmaan Osuuspankin osuuskunnan kokoukseen 9.6.2020

Kyrönmaan Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen joka pidetään 9.6.2020 kello 19.00 alkaen pankin pääkonttorin kokoustiloissa osoitteessa Lukkarinmäentie 2, 61500 Isokyrö.

Jäsenistön turvallisuuden vuoksi koronaepidemiasta johtuen kokousjärjestelyissä noudatetaan seuraavia varotoimia sekä eduskunnan säätämiä poikkeuksia osuuskuntalakiin ja pankin sääntöihin:

1. Kokoukseen osallistujien on ilmoittauduttava viimeistään 8.6. puhelimitse numeroon 020 700 7400* tai sähköpostitse osoitteeseen info.kyronmaa@poppankki.fi riippumatta osallistumistavasta.
2. Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Etäosallistuminen edellyttää Kyrönmaan Osuuspankin verkkopankin ja Microsoft Teams –ohjelmiston käyttöä. Etäyhteydellä ei voi osallistua suljettuun lippuäänestykseen, mikäli kokouksessa päätettäisiin käyttää sellaista.
3. Kokoukseen voi osallistua asiamiehen välityksellä. Asiamies voi edustaa enintään kolmea jäsentä (mukaan lukien asiamies itse, mikäli hän on jäsen), minkä lisäksi asiamiehen edustamien jäsenten äänimäärä voi olla enintään 10 % kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärästä. Asiamiehen on toimitettava valtakirjansa alkuperäisinä pankille (Kyrönmaan Osuuspankki, Lukkarinmäentie 2, 61500 Isokyrö) viimeistään ilmoittautuessaan. Valtakirjapohjan voi pyytää pankilta.

Kokoukseen paikalle tulevien osallistujien turvallisuus pyritään takaamaan jakamalla osallistujat tarvittaessa erillisiin tiloihin pienempiin ryhmiin.

 

Kokouksen asialista:
1. Käsitellään varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Kyrönmaan Osuuspankin sulautumisen Lapuan Osuuspankkiin 17.3.2020 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti.

 

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö on seuraava:
Kyrönmaan Osuuspankki (Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Lapuan Osuuspankkiin (Vastaanottava Osuuspankki) siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen. Samaan aikaan on vireillä erillinen Lappajärven Osuuspankin sulautuminen Lapuan Osuuspankkiin. Sulautumisen suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.11.2020.
Vastaanottavan Osuuspankin kokouksessa tehdään ennen sulautumisesta päättämistä rahastokorotuspäätös, jossa jäsenosuusmaksu korotetaan nykyisestä 60 eurosta 100 euroon. Rahastokorotuspäätös on ehdollinen siten, että se astuu voimaan vain, mikäli Kyrönmaan/ Lappajärven Osuuspankki ja Lapuan Osuuspankki hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.
Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena jokaiselle Sulautuvan Osuuspankin jäsenelle kutakin sadan (100) euron suuruista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden. Lisäksi vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena jokaiselle POP Osuuksia omistavalle Sulautuvan Osuuspankin jäsenelle kutakin kymmenen (10) euron suuruista POP Osuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden kymmenen (10) euron suuruisen POP Osuuden. Sulautuvan Osuuspankin jäsenosuuden omistajille ja POP Osuuksien omistajille annettava sulautumisvastike vastaa siten heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman eri hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sulautumisen rekisteröinnin yhteydessä.
Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisten yhteydessä. Sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö verrattuna voimassa oleviin sääntöihin on seuraava:
– Pankin nimi on Lakeuden Osuuspankki ja kotipaikka Seinäjoki (1 §).
– Jäsenosuuden nimellisarvo on 100 euroa. Osuus on siirrettävissä pankkiryhmän sisällä pankista toiseen ilman irtisanomisaikaa, mikäli ulosmaksun edellytykset muutoin täyttyvät (7 §).
– POP-Osuuksien enimmäismäärä korotetaan 2.000.000 kappaleeseen (8 §).
– Osuuskunnan kokousten osalta sääntöihin lisätään, että jäsenen on voidakseen osallistua asioiden käsittelyyn kokouksessa, ilmoittauduttava pankille viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen päivää ennen kokousta. Osuuskunnan sääntöihin lisätään myös, että kokoukseen ei saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (14 §).
– Hallintoneuvoston jäsenten ei tarvitse olla osuuspankin jäseniä ja heidän yläikärajansa on 65 vuotta (17 §).
– Hallituksen jäsenten ei tarvitse olla osuuspankin jäseniä, mutta he eivät voi olla pankin työntekijöitä tai toimitusjohtaja ja heidän yläikärajansa on 65 vuotta (20 §).
– Sääntöihin otetaan uutena kohtana siirtymäsäännös (34 §), jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä hallituksen ja hallintoneuvoston valinnoissa siirtymäkauden ajan, joka päättyy 31.12.2024.
– Lisäksi tehdään muita vähämerkityksisiä, teknisluontoisia korjauksia ja muutoksia.
Ehdotetut Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutokset tulevat voimaan vain, jos sekä Kyrönmaan Osuuspankin että Lappajärven Osuuspankin sulautuminen Lapuan Osuuspankkiin toteutuvat sulautumissuunnitelmien mukaisesti. Ehdotettuja sääntöjä voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli toinen suunnitelluista sulautumisista ei toteutuisi.

Kokouksessa käsiteltävät tilinpäätöstä 2019 koskevat asiakirjat sekä sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien ehdotus vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja muut osuuskuntalain mukaan jäsenten nähtävillä pidettävät kokousasiakirjat, ovat nähtävissä ja saatavilla Kyrönmaan Osuuspankin pääkonttorissa, osoitteessa Lukkarinmäentie 2, 61500 Isokyrö. Kyrönmaan Osuuspankki lähettää osuuskuntalain mukaiset asiakirjat niitä pyytävälle jäsenelle.

 

Isossakyrössä huhtikuun 28. päivänä 2020

 

Hallitus

 

Lukkarinmäentie 2, 61500 Isokyrö
*Puheluhinnat 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24%)