Edustajiston vaalin tulos

Suupohjan Osuuspankin edustajiston vaaleissa 11. - 22.5.2020 annettiin ääniä kaikkiaan 3823 kappaletta. Äänestysprosentti oli 20,3 %. Keskusvaalilautakunta on 4.6.2020 vahvistanut vaalituloksen ja todennut, että oheisessa listassa mainitut henkilöt tulivat valituiksi Suupohjan Osuuspankin edustajistoon toimikaudeksi 1.7.2020 – 30.6.2024. Kiitämme aktiivisesta osallistumisesta vaaliin.

Vaalitulos