Kansalaisuhdanne-ennuste: Kotitalouksien kuluttaminen koronaelpymisen keskiössä

TIEDOTE
24.6.2020


Kotitalouksien kuluttaminen koronaelpymisen keskiössä – lomien jälkeinen työllisyystilanne määrittelee askelmerkkejä eteenpäin

 

POP Pankin julkaiseman 17. Kansalaissuhdanne-ennusteen mukaan koronatilanteen aiheuttamat epävarmat näkymät heijastuvat kuluttamiseen ja talouden elpymisvauhtiin. POP Pankki ennustaa, että työttömyys nousee tänä vuonna, joskin se missä määrin, riippuu lomautusten muuttumisesta irtisanomisiksi. Tähän puolestaan vaikuttaa muun muassa se, miten kotitalouksien patoutunut kysyntä purkautuu ja vienti lähtee vetämään. Etenkin vuokra-asujat voivat olla kovilla tilanteen pitkittyessä.– BKT laski euroalueella jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,7 prosenttia. Huhtikuussa korona vei useiden Euroopan maiden taloudesta noin 20–30 prosenttia. Koskaan aiemmin talous ei ole supistunut yhtä nopeasti, summaa Kansalaissuhdanteen julkaisseen POP Pankin johtaja Timo Hulkko.

 

– Suomessa talous supistui ensimmäisellä neljänneksellä vain 1,1 prosenttia ja huhtikuun pahin pudotuskin näyttäisi jäävän alle kymmeneen prosenttiin. Koko vuoden BKT:n arvioidaan olevan noin 6 prosenttia viimevuotista pienempi. Suomen tuotannon rakenne ei ole koronaherkin, ja meillä talouteen heijastuvat rajoitukset ovat olleet muuhun Eurooppaan nähden lievempiä. Talouden toipumisvauhdissa on kuitenkin suurta epävarmuutta, toteaa POP Pankin Timo Hulkko.

 

– Esimerkiksi meillä vienti ja teollisuustuotanto todennäköisesti vähenevät seuraavina kuukausina johtuen yleisesti heikentyneestä kysynnästä. Epävarmuus saanee yritykset harkitsemaan investointeihin ryhtymistä, esimerkiksi uusia rakennushankkeita käynnistettäneen aiempaa vähemmän. Erityisen kiinnostavaa on, millainen on koronaepidemian viivästynyt vaikutus henkilökohtaiseen kuluttamiseen, sillä kotitalouksien patoutuneeseen kuluttamiseen liittyy paljon toiveikkaita odotuksia, jatkaa Hulkko.

 

Matalan hinta- ja korkotason tukemaa kulutusta hillitsee lomautukset ja palkkaleikkaukset

 

POP Pankin tuoreen ennusteen mukaan kotitalouksien kysyntä ja yhteiskunnan laajat elvytystoimet vauhdittavat kulutusta. Matala korko- ja hintataso tukevat mittavia elvytystoimia. Kuitenkin huoli taudin uudelleenleviämisestä ja työllisyystilanteesta sekä palkkasummassa keväällä koettu lasku jarruttanevat suomalaisten kulutusta ja siirtänevät suurempia hankintoja myöhemmäksi.

 

– Kuluttajahinnat laskivat Suomessa huhtikuussa ja toukokuussa, kun ne vielä alkuvuodesta olivat lähes prosentin nousussa. Esimerkiksi useimmissa maissa elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet, koska korona on haitannut elintarvikeketjun toimintaa. Meillä ruuan hinnan nousu on ollut maltillisempaa, eikä sen odoteta nousevan hetkeen. Tämä tuokin vähän helpotusta kevään lomautusten ja palkkaleikkausten rokottamien kotitalouksien tilanteeseen, sanoo POP Pankin johtaja Timo Hulkko.  

 

Koronatilanne vaikutti eri toimialoihin vaihtelevasti. Esimerkiksi teollisuuden tuotantolaitoksia ja rakennustyömaita ei suljettu Suomessa yhtä laajasti kuin muualla Euroopassa. Maataloudessa on kärsitty ajoittain pulaa kausityöntekijöistä. Sen sijaan palvelualaan koronarajoitukset iskivät merkittävissä määrin, eniten lomautuksia on kirjattu matkailu- ja ravintola-alalla.

– Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna pääosalla suomalaisista korona ei näyttänyt vaikuttaneen tuloihin. Palkkasummassa selkeää pudotusta nähtiin vasta huhtikuussa, jolloin se oli kolme prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Toimialoissa on kuitenkin huomattavia eroja, mitä tulee koronan vaikutuksiin. Kysynnän laskun pitkittymisen, yritysten strategiamuutosten sekä tukipakettien vaikutusten realisoituminen nähtäneen vasta syksyllä. Uskomme, että työttömyysaste nousee tänä vuonna, sillä osa lomautuksista muuttunee valitettavasti irtisanomisiksi. Arvioimme, että työttömien osuus työvoimasta on tänä vuonna arviolta 8,0 prosenttia ja ensi vuonna 7,5 prosenttia, toteaa Hulkko.

 

Talouden elpymisen viivästyminen voi vaikuttaa erityisesti vuokra-asujiin

 

Jo ennen pandemiaa tapahtunut maksuhäiriömerkintöjen voimakas kasvu kertoo, että osalla kuluttajista on vaikeuksia oman talouden hallinnassa. Odottamattomat kriisit korostavat taloudellisen lukutaidon ja varautumisen merkitystä.

 

– Omistusasunnoista mielekkäänä säästämisen muotona on ollut keskustelua ennen koronaa. Ennusteemme mukaan vuokra-asujat ovat alttiimpia kriisien aiheuttamalle tulojen laskulle. Tulojen laskiessa vuokralaisilla ei välttämättä ole samankaltaisia taloudellisia puskureita kuin omistusasujilla. Esimerkiksi omistusasujien mahdollisuus neuvotella asuntolainan lyhennysvapaasta voi olla avuksi tulojen laskiessa lyhytkestoisesti. Vuokra-asujilla tätä mahdollisuutta ei ole, muistuttaa Timo Hulkko.

 

POP Pankin Kansalaissuhdanteesta selviää, että vuokra-asujat poikkeavatkin omistusasujista tulojen ja varallisuuden perusteella. Velallisilla omistusasujilla vuositulot ovat keskimäärin 65 000 euroa, kun taas vuokra-asujilla tulot ovat 25 000 euroa. Lisäksi monella vuokra-asujalla ei ole juurikaan nettovarallisuutta.


– Kyselyjen mukaan asuntojen vuokranmaksussa ei ole ainakaan huhtikuussa ilmennyt suuria ongelmia. Työttömyyskorvaus kompensoi osaltaan tulojen laskua monelle, joten suuria ongelmia ei ole odotettavissa, jos talous elpyy nopeasti koronakriisistä, summaa Hulkko ja jatkaa:
– Kotimaisella kuluttamisella on iso merkitys talouden elpymiseen. Jokaisen on kuitenkin hyvä löytää omiin tuloihin ja menoihin suhteutettu säästämisen ja kuluttamisen tasapaino. Koronan lyhyt aikaiset vaikutukset näyttävät jääneen Suomen osalta muuta Eurooppaa vähäisemmäksi, mutta jälkinäytös on vielä katsomatta eikä verhon taakse ole päästy vilkaisemaan.

Lataa ja lue Kansalaissuhdanne-ennuste 1/2020

POP Pankki julkaisee Kansalaissuhdanne-ennusteensa puolivuosittain kesä- ja joulukuussa. Tämä on järjestyksessään 17. Kansalaissuhdanne-ennuste. Valtakunnalliseen POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 pankkia. POP Pankit palvelevat henkilö- ja yritysasiakkaita sähköisten kanavien lisäksi reilussa 70 eri puolille Suomea sijoittuvassa konttorissa.

 

Lisätietoja:

Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankki -ryhmä,
puh. 050 572 9679, maija.hyotylainen@poppankki.fi