Siilinjärven ja Reisjärven osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä – kasvulla turvataan paikallisten pankkipalveluiden jatkuminen

Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa 13.8.2020 kello 13:00

POP Pankkien ryhmään kuuluvat Siilinjärven ja Reisjärven Osuuspankit varautuvat fuusiolla pankkitoimialan murrokseen ja alan sääntelyn kiristymiseen, minkä ennakoidaan heikentävän lähivuosina merkittävästi pienten pankkien toimintaedellytyksiä.

Pankkien yhdistymisselvitystä johtavan Siilinjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Soile Pusan mukaan molempien pankkien on kyettävä merkittävästi nykyistä suurempaan kasvuvauhtiin, jos ne haluavat jatkaa toimintaansa muuttuneessa markkinassa.

“Meidän kaltaiset pienet pankit ovat joutumassa ahtaalle pankkitoimialan mullistusten vuoksi. Yhdistämällä resurssimme varmistamme toimintamme jatkumisen ja luomme edellytykset kasvulle. Kotiseutujen hyvinvointi on pankeillemme keskeinen arvo. Yhdessä pystymme takaamaan alueellisen kehityksen ja paikalliset pankkipalvelut menettämättä identiteettiämme. Haluamme yhä olla pientenkin paikkakuntien asukkaita lähellä oleva oman kylän pankki, Pusa toteaa.

Fuusion toteutuessa uudella pankilla on yhteensä yhdeksän konttoria Järvi-Suomen alueella. Kasvua se hakee erityisesti Jyväskylän ja Kuopion alueilta. Pusan mukaan fuusion jälkeen pankkien pääoma on paremmin turvattu ja sen kasvattaminen on helpompaa, kun kasvun perustana on kaksi vahvaa kaupunkikeskusta.

“Vahvempi osallistuminen kasvukeskuksissa turvaa pankkien perinteisten ydinalueiden palvelut ja laajennettu yhteinen riskinottokyky vähentää keskittymäriskin syntymistä. Yhdistymällä nousemme myös alueidemme asiakaspotentiaaliin nähden oikeamman kokoiseksi ja voimme palvella hieman isompiakin asiakkaita. Näin turvaamme vakavaraisuutemme ja kilpailukykymme markkinoilla hyvän kasvun rinnalla”, Pusa kertoo.

Reisjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Jäntin mukaan yhdistymissuunnitelmat on otettu molempien pankkien henkilöstössä innolla vastaan.

“Olemme osa samaa POP Pankkien itsenäisten pankkien ryhmää ja varsin tasavahvoja toimijoita keskenämme. Meillä on yhtenevät arvot, toimintatavat ja tavoitteet, mikä helpottaa yhdistymistä. Molempien juuret ovat syvällä kotiseudussa ja sen historiassa. Nivomalla ne yhteen tuomme uutta elinvoimaa toinen toisillemme”, Jäntti luonnehtii.

Uuden POP Järvi-Suomen rakentamiseen tullaan ottamaan mukaan laajasti välijohtoa ja henkilöstä. Tavoitteena Jäntin mukaan on luoda uusi pankki, jossa hyödynnetään parhaat ominaisuudet ja tehokkaimmat työskentelytavat molemmista pankeista.

”Kaikki pankit rakentavat tulevaisuutensa omista lähtökohdistaan käsin. Tämä fuusio olisi tässä tilanteessa paras mahdollinen asiakkaita tulevaisuudessa hyödyttävä ratkaisu”, Jäntti sanoo.

Uuden organisaation rakentaminen aloitetaan sen jälkeen, kun osuuskuntien kokoukset ovat päättäneet fuusion syntymisestä. Uuden pankin on suunnitelmien mukaan määrä aloittaa toimintansa 1.2.2021.

Yhdistymiskeskusteluissa yhdistyvissä pankeissa on päätetty yhteisesti asioista, ja hallinnossa sekä johdossa on molemmista pankeista hallintohenkilöitä ja henkilökuntaa. Näin voidaan turvata se, että syntyvä pankki tulevaisuudessa kaikkien yhteinen pankki.

Lisätietoja antavat:

Siilinjärven Osuuspankki toimitusjohtaja Soile Pusa p. 044 554 8400

Reisjärven Osuuspankki toimitusjohtaja Timo Jäntti p. 040 721 4236

Reisjärvi hallituksen puheenjohtaja Jari Puurula p. 040 7795892

Siilinjärven hallituksen puheenjohtaja Ari Voutilainen p. 044 7193443