Maatila-asiakkaat tyytyväisimpiä POP Pankkiin

Lehdistötiedote 8.2.2018 klo 11.00

POP Pankit kärjessä asiakaskokemuksessa

Kantar TNS Agri tutki vuoden 2017 lopussa maatilojen pankkiasiakkuuksia. Maatila-asiakkaiden tyytyväisyys omaan pääpankkiin oli yleisesti hyvällä tasolla, mutta POP Pankki nousi kokonaisuutena selväksi ykköseksi saaden asiakkailtaan pankeista parhaimman yleisarvosanan. POP Pankin koettiin huomioivan asiakkuus kokonaisuutena selvästi muita pankkeja paremmin. 

- Maatalouden toimintaympäristö on ollut viime aikoina haasteellinen, joten toimiva pankkisuhde on entistäkin tärkeämpi. Siksi on erityisen hienoa kuulla asiakkaiden arvostavan asiantuntijoitamme ja tekemäämme työtä, toteaa POP Pankin johtaja Timo Hulkko.

POP Pankki oli myös imagotekijöissä useimmissa kohdissa muita pankkeja edellä. POP Pankki arvioitiin ykköseksi mm. luotettavuudessa, vastuullisuudessa ja siinä, että päätökset tehdään nopeasti ja lähellä asiakasta. POP Pankin koettiin myös tarjoavan markkinoiden parasta asiantuntijuutta.

Suosittelussa POP Pankit ylivoimaisia

 
Tutkimuksessa selvitettiin myös maatila-asiakkaiden halukkuutta suositella pääasiallista pankkiaan. Nettosuositteluindeksin (NPS) mukaan POP Pankki oli ylivoimainen ykkönen. 

- Suosittelu on suuri luottamuksen osoitus asiakkailtamme. Asiakkaamme kokevat saaneensa ensiluokkaista palvelua, koska ainoastaan sen pohjalta suositellaan, sanoo Timo Hulkko. 

Maksuliikenneasioiden hoitoa ja maatalouden laina-asioiden osaamista arvostetaan

Maatalousasiakkaat pitivät pankkisuhteessaan tärkeimpinä asioina maksuliikenneasioiden sujuvaa hoitamista ja maatalouden laina-asioiden osaamista. Seuraavaksi tärkeimpinä pidettiin laina-asioita yleisesti sekä säästämistä ja sijoittamista.


Maatilojen pääasiallisena pankkina POP Pankki on kolmanneksi suurin.  POP Pankin osuus on tutkimuksen mukaan 8 %, jolla se jää vain hieman Nordeaa (11%) pienemmäksi. Kun ykkösenä olevalla OPlla on 68 % osuus, on osuustoimintaa edustavilla pankeilla yhteensä peräti 76 % osuus maatilojen pääpankkiasiakkuuksista. 

Lisätietoja:
Timo Hulkko, johtaja, POP Pankkiliitto, puh. 0500 894 008, timo.hulkko@poppankki.fi
Kristiina Ylikunnari, viestintäpäällikkö, POP Pankkiliitto, puh. 050 5580 114, kristiina.ylikunnari@poppankki.fi 

POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö POP Vakuutus, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkiliitto osk.