POP Pankki -ryhmän tulos vahvassa kasvussa

POP Pankki-viljapelto

POP Pankki -ryhmä teki parhaan puolivuosituloksensa vuonna 2015 perustetun yhteenliittymän aikana. Lähes kaksinkertaistuneen tuloksen takana olivat sijoitustoiminnan hyvä kehitys, uudet digitaaliset tuotteet ja positiivisesti kehittynyt vakuutustoiminta.


POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja oli 18,8 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 10,8 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tuottoja POP Pankki -ryhmälle kertyi 9,4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 68,8 miljoonaa euroa. Merkittävä osa tulosparannuksesta muodostui sijoitusten nettotuottojen kasvusta. Myös korkokate vahvistui.

 

"Merkittävä tulosparannus kertoo myös alueellisesti vahvasta asiakastyöstämme sekä pankkiryhmän nopeasta uudistumisesta", kommentoi POP Pankkiliiton toimitusjohtaja Pekka Lemettinen.

 

POP Pankki -ryhmän luottokanta jatkoi sekin vakaalla kasvu-uralla. Luottokanta oli kesäkuun lopussa 3,6 mrd euroa ja sen riskitaso pysyi matalana. Yhteenliittymän vakavaraisuus säilyi vahvana. Ydinvakavaraisuus CET 1 oli 20,3 prosenttia. 

 

Digitaalisten palvelujen kehitys ruokkii kasvua

 

POP Pankki -ryhmä panostaa vahvasti digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Ryhmä toi loppuvuodesta 2018 markkinoille ensimmäisen täysin digitaalisen pankkituotteensa, hyvin menestyneen vakuudettoman kulutusluoton. 

 

POP Pankki -ryhmän digitaalinen vakuutusyhtiö, vuoden 2012 lopulla toimintansa aloittanut Suomen Vahinkovakuutus Oy, ylsi ensimmäistä kertaa positiiviseen puolivuositulokseen. Yhtiö on kasvattanut asiakasmääräänsä voimakkaasti myös alkuvuonna 2019.

 


Keväällä POP Pankki -ryhmä käynnisti peruspankkijärjestelmän uudistushankkeen yhteistyössä yhdysvaltalaisen Cognizantin kanssa. Uudeksi järjestelmäksi on valittu Temenoksen T24-ohjelmisto, jonka käyttöönotosta on kokemusta myös muilla suomalaisilla pankkiryhmillä. Uudistus mahdollistaa pankkipalvelujen asiakaslähtöisen kehittämisen. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2021.


"POP Pankki -ryhmän pankki- ja vakuutusasiakkaiden määrä kasvoi erityisesti digitaalisten tuotteiden ansiosta. Viimeaikaiset strategiset valinnat, tehokkuuden parantaminen sekä vahva tuotekehitys alkavat tuottaa tulosta. Ennakoin loppuvuoden vireen pysyvän vahvana", kommentoi toimitusjohtaja Lemettinen.

 

 
 

POP Pankki -ryhmän keskeiset tunnusluvut

(1000 euroa)

1.1.-30.6.2019

1.1.-30.6.2018

1.1.-31.12.2018

Korkokate

33 622

31 969

65 391

Tulos ennen veroja

18 808

10 804

11 569

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

68 837

59 396

111 643

Liiketoiminnan kulut yhteensä

51 085

49 520

96 871

Kulu-tuottosuhde

74,2 %

83,4 %

86,8 %

Taseen loppusumma

4 483 381

4 327 918

4 409 518

Oma pääoma

500 930

484 748

483 788

Kokonaispääoman tuotto, ROA %

0,7 %

0,4 %

0,2 %

Oman pääoman tuotto, ROE %

6,1 %

3,4 %

1,8 %

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1) %

20,3 %

20,8 %

20,5 %

Vakavaraisuussuhde, (TC) %

20,5 %

21,1 %

20,8 %


Puolivuotiskatsaus 1/2019
Half-year Financial Report 1/2019
Bonum Pankki Oyj -pörssitiedote


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Pekka Lemettinen, puh. 040 5035 411, pekka.lemettinen@poppankki.fi
 
Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi      
 
POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkiliitto osk.