Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksen tekemällä voit valita itsellesi asioiden hoitajan mahdollisen toimintakyvyttömyyden, kuten vakavan sairastumisen tai vammautumisen varalta. Näin varmistat, että tuttu, luotettava ja itse valitsemasi henkilö hoitaa asioitasi, kun et itse pysty.

Edunvalvontavaltuutus on määrämuotoinen asiakirja. Tästä syystä sen laatiminen on viisasta antaa asiantuntijan tehtäväksi.

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirjassa sinä valtuutuksen antajana nimeät valtuutetun, joka on suostunut tehtävään, sekä määrittelet asiat, jotka valtuutus kattaa. Voit oikeuttaa valtuuttamasi henkilön huolehtimaan omaisuutesi hoidosta ja muista taloudellisista asioistasi. Lisäksi voit valtuuttaa hänet tekemään puolestasi päätöksiä myös asioissa, jotka koskevat terveyden- ja sairaanhoitoasi. 

Edunvalvontavaltuutetulle on suositeltavaa nimetä myös toissijainen valtettu.  Toissijaisen valtuutetun nimeäminen on tärkeää, jotta valtuutusta voidaan käyttää myös niissä tilanteissa, kun  ensisijainen valtuutettu ei jostain syystä kykene toimimaan edunvalvontavaltuutettuna. 

Suositeltavaa on nimetä myös varavaltuutettu. Varavaltuutettu tulee edunvalvontavaltuutetuksi, jos ensisijaisella tai toissijaisella valtuutetulla on tilapäinen este toimia edunvalvontavaltuutettuna. Varavaltuuteun on suositeltavaa olla perheen ulkopuolinen henkilö esteellisyystilanteiden vuoksi.

Milloin valtuutus tulee voimaan?

Niin kauan kuin edunvalvontavaltuutuksen laatijan kyky hoitaa omia asioita säilyy, edunvalvontavaltuutusta ei oteta käyttöön lainkaan.

Edunvalvontavaltuutettu voi pyytää edunvalvontavaltuutuksen voimaansaattamista eli vahvistamista, kun valtuuttaja on terveydentilansa vuoksi tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin vahvistamana, kun valtuutettu esittää maistraatille edunvalvontavaltakirjan sekä lääkärinlausunnon, josta käy ilmi, että valtuutuksen antanut henkilö on tullut kyvyttömäksi hoitamaan valtakirjassa mainittuja asioita. 

 

Me Hannulan Osuuspankissa laadimme asiakkaillemme edunvalvontavaltuutukset ammattitaidolla ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Ota yhteyttä