Prime, Euribor vai kiinteä korko?

Lainan korko muodostuu yleensä asiakkaan valitsemasta viitekorosta sekä marginaalista, joka on pankin laina- ja asiakaskohtaisesti määrittämä lisä viitekorkoon. Viitekorkona voi olla POP Prime tai Euribor. Näiden lisäksi vaihtoehtona on kiinteäkorkoinen laina.

Laske ja hae asuntolainaa

POP Prime

POP Prime on POP Pankkien oma viitekorko, jonka tason määrittelee POP Pankkiliiton hallitus. Prime-korko seuraa markkinakorkoja, mutta se muuttuu niitä maltillisemmin. POP Primeen sidotun lainan korko muuttuu samana päivänä kuin Prime-korko.

Euribor

Euribor on euroalueen viitekorko. 12 kuukauden euriborkorkoon sidotun lainan korko pysyy samana lainannostopäivästä laskettuna vuoden kerrallaan. Mikäli korontarkistuspäivänä 12 kk:n Euribor-korko on matalampi, laskee lainan korko vastaavasti ja pysyy jälleen vuoden eteenpäin samana. 

Kiinteä korko

Kiinteä korko sovitaan 3, 5 tai 10 vuoden ajaksi . Asiakkaan lainastaan maksama korko pysyy samana määritellyn ajanjakson ajan markkinoilla tapahtuvasta vaihtelusta huolimatta. Kiinteän korkojakson jälkeen lainan koroksi tulee lainaneuvotteluissa sovittu viitekorko, johon lisätään asiakaskohtainen marginaali. Lainalle on mahdollista sopia myös uusi kiinteän koron jakso.

Asuntoluotoissa kokonaiskorko on aina vähintään marginaalin suuruinen.

Todellinen vuosikorko

Asuntolainan todellinen vuosikorko muodostuu viitekorosta, marginaalista sekä muista kustannuksista, joita ovat järjestelypalkkio/toimitusmaksu sekä lainanhoitokulu. Kulloinkin voimassa olevat hinnat selviävät pankin palveluhinnastosta.