Näin annat jälkikasvullesi hyvät taloudelliset eväät

Lapsen syntyminen on yksi elämän ehdottomista huippuhetkistä. Pienokaisen elämä kannattaakin turvata ensihetkistä lähtien myös taloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla.

Tukeva perusta lapsen pankkipalveluiden hoitamiselle ensi alkuun on oma tili, jonne on helppo vanhempien säästöjen lisäksi ohjata myös esimerkiksi kummien ja isovanhempien antamat rahalahjat. Lapsen varttuessa tilin avulla voidaan harjoitella raha-asioiden hoitamista lapsen kanssa yhdessä.

Säästäminen on sijoitus lapseen – kun säästämisen aloittaa aikaisin, vuosien aikana pienistäkin varoista kasvaa iso potti turvaamaan lapsen taloudellista tulevaisuutta.

Lapsi henkivakuutuksen edunsaajana

Elämän perusturvaan kuuluu olennaisesti taloudellinen turvallisuus. Jos henkivakuutusta ei ole, kannattaa sellaisen hankkimista harkita viimeistään silloin, kun perheeseen on tulossa lapsi. POP Henkivakuutuksella perheen toimeentulon saa turvattua silloin, kun pahin tapahtuu. Henkivakuutuksella voidaan varautua mahdollisesta kuolemasta aiheutuviin kuluihin ja samalla turvata läheisten taloudellinen tulevaisuus. Henkivakuutusta suunniteltaessa vakuutusmäärän ohella tärkeää on edunsaajan tai edunsaajien määrittely. Henkivakuutettu päättää itse, kuka tai ketkä saavat taloudellista turvaa hänen itse mahdollisesti menehtyessään.

Omaisten ollessa edunsaajina puolet henkivaakutuskorvauksesta maksetaan menehtyneen aviopuolisolle, puolet jaetaan lasten kesken. Sama logiikka pätee silloin, kun edunsaajaksi on määritelty puoliso ja lapset. Näissä tilanteissa edunsaajaa ei tarvitse päivittää, jos perheeseen tulee lisää lapsia tai puolison kanssa päädytään eroon. Edunsaajan voi myös nimetä erikseen tilanteessa, jossa vakuutuksen ottaja haluaa antaa henkivakuutuskorvauksen esimerkiksi ystävälleen tai jakaa sen tietyin prosenttiosuuksin puolison tai avopuolison sekä omien ja puolison lasten kesken.

Tutustu POP Henkivakuutukseen

Rahaa säästöön syntymästä lähtien!

Lapselle voi avata tili jo heti syntymän jälkeen. Tilin avaaminen käy vaivattomasti niin lapsen huoltajalta kuin vaikkapa isovanhemmalta tai kummiltakin – tilin avaajan on muistettava vain toimittaa pankkiin lapsen huoltajien allekirjoittaman valtakirja. Vaikka huoltajat päättävät alaikäisen lapsen tilin lopullisesta käyttöoikeudesta, lapsen tilillä olevat varat ovat kuitenkin nimenomaan lapsen omaisuutta. Nuoren täyttäessä 18 vuotta huoltajilla ei ole enää oikeutta käyttää hänen pankkipalveluitaan tai saada niistä tietoa ilman nuoren lupaa.

Säästäminen kannattaa, sillä esimerkiksi sadan euron kuukausipanostuksella voi 18 vuoden aikana säästää lapselle yli 50 000 euron omaisuuden! Pitkäjänteinen säästäjä saa nimittäin myös korkoa korolle: alkuperäisen säästöön laitetun summan lisäksi myös säästöjen korot kasvavat korkoa. Kertyneen potin voi antaa lapselle myös vasta hänen kasvettuaan ja aloittaessaan omaa elämäänsä esimerkiksi opintojen parissa. Näin säästetyt rahat voivat parhaimmillaan antaa jälkikasvun taloudelle tukea pitkänkin aikaa. Vuosien varrella hieman pienemmistäkin summista kasvaa mukava pesämuna, jonka voi myöhemmin halutessaan käyttää myös johonkin kalliimpaan ostokseen, kuten polkupyörään, mopoon, hintavaan harrastusvälineeseen tai ajokorttiin – sellaiseen, johon muuten ei välttämättä olisi ollut varaa.

Säästäminen on järkevää myös verotuksen näkökulmasta – lapselle voi ilman lahjaveroa säästää enintään 138 euroa kuukaudessa tai 4 999 euroa kolmen vuoden välein.

Tutustu talletustiliin

Rahastosäästämisellä suuremmat tuotto-odotukset

Varsinkin säästöajan ollessa pitkä voi tililtä siirtää säästöjä myös erilaisiin rahastoihin, joiden tuotto-odotukset ovat usein tavallista tiliä korkeammat. Lapselle avattuun rahastoon on mahdollista tehdä merkintöjä – sekä kertamerkintöjä että kuukausittaista säästämistä – heti, kun lapsella on henkilötunnus. Rahastoon säästäminen on helpompaa, jos rahaa siirtyy automaattisesti säästöön tietty summa esimerkiksi jokaisena palkkapäivänä.

Olemme POP Pankissa vastikään täydentäneet rahastovalikoimaamme uusilla osake- ja korkorahastoilla, ja mukana myös paljon vaihtoehtoja, joiden suositeltu säästöaika ja riskitaso soveltuvat lapselle säästämiseen. Säästöaika on yleensä pitkä lapselle säästettäessä, ja juuri pitkä sijoitusaika tasoittaa riskipitoisempien mutta samalla tuottohakuisempien sijoitusten arvonvaihtelua. Rahastojen riski ja toisaalta tuotto-odotus kulkevat käsikynkkää: matalan riskitason rahastoissa odotetut tuotot ovat alempia, kun taas korkeampi riski tarjoilee myös korkeamman tuotto-odotuksen.

Kannattaa muistaa, että säästämisen voi hyvin aloittaa pienelläkin summalla. Säästötilin ohella myös rahasto tarjoaa muullekin lähipiirille, kuten kummeille tai isovanhemmille mahdollisuuden kerryttää lapsen säästöjä. Rahastosäästäminen on edullista myös verotuksellisesti, sillä veroa maksat vasta sitten, kun nostat sijoituksesi.

Tutustu rahastosäästämiseen

Älä unohda, että…

 • Lapselle ei voi avata tiliä ilman huoltajien allekirjoittamaa valtakirjaa. Molemmat huoltajat on tunnistettava pankissa. Yksinhuoltajalta vaaditaan todistus yksinhuoltajuudesta.
 • Vaikka lapselle avaisi tilin joku muu, sen lopullisesta käyttöoikeudesta päättävät aina alaikäisen lapsen huoltajat. Tilin avaaja ei myöskään automaattisesti saa tiliin liittyviä tietoja niitä pyytäessään.
 • Alaikäisen tilillä olevat varat ovat lapsen omaisuutta, vaikka huoltajat tekevätkin päätökset niiden käyttöön liittyen.
 • Lapsen tilillä olevat varat eivät siirry perikunnalle, jos esimerkiksi tilin avannut isovanhempi kuolee.
 • Tilinomistajan saavuttaessa täysikäisyyden vanhempien käyttöoikeudet säästötiliin lakkaavat ja nuori saa itse päättää tilistään ja tilillään olevista varoista.
 • Alaikäinen lapsi voi saada käyttöönsä pankkikortin, mutta verkkopankkitunnusten saajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta.
 • Verovapaalle lahjoitukselle on olemassa tarkat rajat: lapselle voi ilman lahjaveroa säästää enintään 138 euroa kuukaudessa tai 4 999 euroa kolmen vuoden välein.

Pienellekin lapselle voi opettaa rahankäyttöä

Valveutunut vanhempi alkaa jo varhain ohjeistaa lasta rahankäytössä, sillä perheen pienimmätkin näkevät mainoksia esimerkiksi lastenohjelmien yhteydessä. On hyvä muistaa, että jo parivuotias lapsi voi tunnistaa erilaisia tuotemerkkejä ja saattaa haluta niihin liittyviä tuotteita kauppareissulla. Kuluttamisen lainalaisuudet alkavat hahmottua hyvissä ajoin ennen kouluikää, jolloin rahankäyttöä olisi viimeistään hyvä opetella.  

Rahankäytön opettelu kannattaa liittää oikeisiin arkipäivän tilanteisiin, kuten kaupassa, kioskissa tai huoltoasemalla käynnin yhteyteen. Lapselle voi esimerkiksi esitellä erihintaisia tuotteita, joita saa omakseen rahalla. Kaikkeen ei kuitenkaan ole varaa, ja valintojen tekeminen tarpeiden mukaan on tärkeää. Samalla perheen pienimmille kannattaa kertoa mistä raha tulee, mitä sen eteen pitää tehdä ja mihin kaikkeen elämässä rahaa tarvitaan. Näyttämällä lapselle käteistä rahaa ja toisaalta erilaisia maksukortteja hän oppii hahmottamaan, että rahaa on myös eri muodoissa.

Pankkikortti on lapsellekin kätevä maksuväline, sillä se opettaa vastuuseen ja itsenäisyyteen. Kortin kadotessa se on aina mahdollista sulkea ja kadonneen kortin tilalle saa aina uuden. Kortille on myös mahdollista asettaa erilaisia rajoituksia esimerkiksi vuorokausiostojen ja nostojen sekä verkko-ostosten osalta.

Tutustu POP Visa -kortteihin

Kannusta lasta ja nuorta säästämään!

Lapselle säästäminen on aina sijoitus hänen tulevaisuuteensa. Samalla tavalla lasta kannattaa jo pienestä pitäen opettaa myös itse säästämään. Vanha hyvä tapa on hankkia lapselle oma säästölipas, jonne hän voi sujauttaa esimerkiksi osan viikkorahoistaan. Lippaan sisällön voi yhdessä lapsen kanssa viedä kolikkoautomaattiin, jotta lapsi näkee miten varat hänen tililleen siirtyvät.

Säästämisestä tekee usein mielekkäämpää jokin yhdessä sovittu tavoite, johon säästöt voidaan myöhemmin käyttää. Kun lapsi on hahmottanut säästämisen periaatteen, voi hänelle selventää myös korkokäsitettä maksamalla säästetylle rahalle sopivaa korkoa.

Jo 15-vuotias kesätyöntekijä voi ilman vanhempiensa suostumusta avata itselleen oman tilin kesätöistä ansaitsemaansa palkkaa varten. Tilin varoihin ei vanhemmilla ole oikeutta. Nuori voi 15 vuotta täytettyään avata myös ASP-tilin, joka on helppo ja palkitseva tapa säästää ensimmäistä omaa asuntoa varten.

Tutustu ASP-tiliin

POP Tuottovakuutus – oiva keino säästää yhdessä lapsen kanssa

Lapsen kanssa yhdessä voi säästää esimerkiksi POP Tuottovakuutuksella, joka on helppo ja joustava keino pitkäaikaiseen – vähintään viiden vuoden – säästämiseen. Tähän sijoittamiseen tarkoitettuun sopimukseen sisältyy aina myös henkivakuutusturva. Yhdellä sopimuksella saat joustavamaksuisen, sijoituskohteiltaan monipuolisen, usein vain suursijoittajien saatavilla olevia hyötyjä tarjoavan ja verotuksellisia etuja sisältävän paketin.

POP Tuottovakuutus määritetään aina asiakaskohtaisesti ja sopii siten kaikenlaisille säästäjille ja sijoittajille. Se onkin erinomainen säästämisvaihtoehto esimerkiksi rahastosäästämisen ohelle. Vakuutussäästäminen sopii sekä kohtuullista tuottoa maltillisella riskillä etsivälle sijoittajalle että korkeampaa tuottoa suuremmalla riskillä hakevalle sijoittajalle.

Oman rahatilanteen mukaan voi säästää pienemmän summan kuukaudessa tai kerryttää säästöjä suuremmalla kertasummalla. Vakuutussäästäminen on joustavaa, sillä siinä voi myös pitää halutessaan taukoa. POP Tuottovakuutus sopii hyvin myös jo kertyneen omaisuuden hallintaan. Rahastosäästämisen tapaan veroa maksat vasta sitten, kun nostat sijoituksesi.

Tutustu POP Tuottovakuutukseen

Muistilista

 • Lapselle voi avata tili jo heti syntymän jälkeen. Tilin avaamiseen tarvitaan molempien huoltajien allekirjoittama valtakirja.
 • Lapsen synnyttyä perheeseen myös vastuu kasvaa ­– Pop Henkivakuutuksella turvaat perheesi talouden.
 • Säästäminen kannattaa, sillä esimerkiksi sadan euron kuukausipanostuksella voi 18 vuoden aikana säästää lapselle yli 50 000 euron potin.
 • Muista lahjaveron raja: lapselle voi ilman lahjaveroa säästää enintään 138 euroa kuukaudessa tai 4999 euroa kolmen vuoden välein.
 • Lapselle voi avata myös rahaston, sillä rahastojen tuotto-odotukset ovat usein tavallista tiliä korkeammat.
 • POP Tuottovakuutus on hyvä säästämisvaihtoehto esimerkiksi rahastosäästämisen ohelle. Sopimuksella saa käyttöönsä usein vain suursijoittajien saatavilla olevia hyötyjä tarjoavan ja verotuksellisia etuja sisältävän paketin.