Ilmoitus POP Rahastojen osuudenomistajille sijoitusrahastojen hoidon luovuttamisesta ja säilytysyhteisön muuttamisesta

Hyvä POP Rahaston osuudenomistaja,

POP Pankki -ryhmä ja Säästöpankit ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2017, jolloin Sp-Rahastoyhtiö sekä Sp-Henkivakuutus alkoivat toimittaa sijoittamisen tuotteita POP Pankki -ryhmälle. Yhteistyömme on syventynyt entisestään, sillä lisäsimme maaliskuussa sijoitusrahastoihimme´11 uutta Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimaa sijoitusrahastoa.

Yhteistyön myötä myös POP Rahastot siirtyvät Sp-Rahastoyhtiön hallinnoitavaksi. Muutos on hallinnollinen eikä edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä. POP Rahastoissa olevia varojasi hoidetaan etujenne mukaisesti aivan yhtä ammattimaisesti ja huolellisesti kuin aiemminkin. Muutoksesta ei aiheudu asiakkaillemme veroseuraamuksia tai muita velvoitteita. POP Rahastojen kulut pysyvät entisellään ja rahastojen riskitaso sekä sijoituspolitiikka säilyvät pääosin ennallaan. Joidenkin rahastojen asiakirjat saattavat muuttua ulkoasultaan. Lisätietoa muutoksesta löytyy kirjeen mukana tulevasta liitteestä.

Muutos astuu voimaan 25.11.2019. Mahdolliset kuukausisäästösopimukset ohjataan uudelle merkintätilille automaattisesti. Voit tehdä merkinnät, vaihdot ja lunastukset POP Pankin konttoreissa sekä verkkopankissa vanhaan tuttuun tapaan. Vuoden 2019 raportointi toimitetaan Aktia Rahastoyhtiö Oy:n sekä Sp-Rahastoyhtiö Oy:n toimesta rahastoyhtiöissä hallinnointiaikana toteutettujen toimeksiantojen perusteella.

POP Pankin verkkopankkia hyödyntävät asiakkaat saavat rahastoihin liittyvät tiedonannot jatkossa sähköisesti. Mikäli haluat tiedonannot myös kirjepostilla, olethan yhteydessä omaan POP Pankkiisi ja pyydät tiedonannot myös kirjallisena. POP Pankkien yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta https://www.poppankki.fi/konttorit

Sp-Rahastoyhtiöstä

Sp-Rahastoyhtiö Oy on kotimainen, vuonna 2003 toimintansa aloittanut rahastoyhtiö, joka harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa sekä omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa. Sp-Rahastoyhtiöllä on valtioneuvoston myöntämä toimilupa, ja se toimii myös vaihtoehtorahastojen hoitajana Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan puitteissa. Suomen Finanssivalvonta valvoo Sp-Rahastoyhtiön ja sen hallinnoimien rahastojen toimintaa.

Palkittu Sp-Rahastoyhtiö sijoittaa hallinnoimiaan varoja vastuullisesti. Sijoituspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi ympäristöasiat, sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tekijät sekä hyvän hallinnointitavan periaatteet eli niin sanotut ESG-näkökohdat.

Rahastotutkimusyhtiö Morningstar palkitsi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n vuonna 2018 Suomen parhaana osakevarainhoitajana. Maaliskuussa 2019 Säästöpankkien Varainhoito palkittiin parhaana suomalaisten osakkeiden rahastotalona englantilaisen tutkimusyhtiö Citywiren järjestämässä Citywire Nordic Awards -kilpailussa.

Sp-Rahastoyhtiö Oy

p. 010 436 6500

sp-rahasto@saastopankki.fi

Ilmoitus POP Rahastojen osuudenomistajille.