Itsesi näköistä sijoittamista

Turvallisuushakuisuutta tai rohkeaa riskinottoa, säännöllistä säästämistä tai kertasijoitus, varat nopeasti käyttöön tai pitkän ajan sijoitus… POP Rahastot ovat yhtä monimuotoisia kuin asiakkaidemme tarpeet.

POP Rahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

 Näytä markkinainformaatio

POP Rahastot

POP Eurooppa on eurooppaan sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa pääosin eurooppalaisiin osakkeisiin ja näin hyötyä yritysten kasvumahdollisuuksista sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti
 • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä

Lue lisää

POP Korkosalkku on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa korkomarkkinoille, pääsääntöisesti Rahastoyhtiön sekä toisten kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoituksen pitkän koron rahastoihin ja näin hyötyä korkojen kehityksestä
 • haluat sijoituksen, jonka hajautus perustuu Aktia Varainhoidon  allokaationäkemykseen
 • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä

Lue lisää

POP Maailma on kansainvälisesti sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa kansainvälisesti osakkeisiin ja näin hyötyä yritysten kasvumahdollisuuksista kansainvälisillä markkinoilla
 • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä

Lue lisää

POP Optimi on korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin sijoittava yhdistelmärahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa sekä osake- että korkomarkkinoille sijoittavaan rahastoon ja näin hyötyä laajemmasta hajautuksesta
 • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
 • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä 

Lue lisää

 

POP Pohjoismaat on pohjoismaihin sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja näin hyötyä alueella toimivien yritysten kasvumahdollisuuksista 
 • haluat hajautuksen myös valuuttojen kautta
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä 

Lue lisää

 

POP Suomi on suomeen sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa suomalaisten laatuyhtiöiden osakkeisiin ja näin hyötyä niiden kasvumahdollisuuksista 
 • haluat sijoittaa ilman valuuttariskiä
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä 

Lue lisää

 

POP Vakaa on korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin sijoittava yhdistelmärahasto, joka painottaa korkosijoituksia.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa korkopainotteiseen rahastoon, joka sijoittaa myös pienen osan varoistaan osakkeisiin ja näin hyötyä laajemmasta hajautuksesta 
 • haluat sijoittaa keskipitkällä aikavälillä

Lue lisää

 

UB Reaaliomaisuusrahastot

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa metsään jo verrattain alhaisella pääomalla. Rahaston kautta sijoittaja saa osuuden hyvin hajautetusta ja ammattimaisesti hoidetusta metsäportfoliosta. Minimisijoitus UB Metsään on 5000 euroa.

Lue lisää
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt (aiemmalta nimeltään UB Nordic Property) on liike- ja toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto. Se on Suomessa ensimmäinen kaikille sijoittajille suunnattu rahasto, joka hajauttaa sijoituksiaan laajasti koko Pohjoismaiden alueelle. Minimisijoitus UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahastoon on 5 000 euroa.

Lue lisää
UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa kattavasti eri omaisuuslajeihin hajautetun salkun. Rahasto tarjoaa myös laajan maantieteellisen hajautuksen.
Lue lisää
UB Reaaliomaisuus on olennainen osa hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Se pienentää salkun arvonvaihtelua ja tarjoaa hyvän tuottopotentiaalin. Rahaston avulla sijoittaja saa kustannustehokkaasti erinomaisen hajautuksen eri reaaliomaisuuslajeihin.
Lue lisää
Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoutetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

Mikä on sijoitusrahasto?

Sijoitusrahaston varat on sijoitettu useisiin erilaisiin rahoitusvälineisiin,
muun muassa osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahastoyhtiö kerää
sijoittajilta varoja, jotka se sijoittaa useisiin eri sijoituskohteisiin, jotka
yhdessä muodostavat sijoitusrahaston. Rahasto jakaantuu keskenään yhtä
suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa
olevaan omaisuuteen. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet eli rahasto osuuksia merkinneet henkilöt, yritykset, yhteisöt ja säätiöt.

Sijoitusrahastot jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin sijoituskohteiden
perusteella: korkorahastoihin, osakerahastoihin ja yhdistelmärahastoihin.

Pitkän koron rahastot
Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin (juoksuaika yli vuosi), esimerkiksi valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin.

Osakerahastot
Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin. Osakerahasto
voi edelleen kohdistaa sijoituksensa sääntöjensä mukaisesti tietyille maantieteellisille alueille tai eri toimialoille.

Yhdistelmärahastot
Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin, jolloin sijoitusten painopistettä on mahdollista vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Korko- ja osakesijoitusten väliset painotusarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään rahaston säännöissä.

Reaaliomaisuusrahastot

Reaaliomaisuus on olennainen osa hyvin hajautettua sijoitusalkkua. Se tarjoaa korkean ja samalla varsin vakaan tuottopotentiaalin. Reaaliomaisuutta ovat esimerkiksi kiinteistöt, hyödykkeet ja infrastruktuuri sekä maa- ja metsäomaisuus.

Tee päätös nyt. Palkinto tulee perässä.

Aloita säästäminen heti

Miksi sijoittaisit rahastoihin?

 • Vaivattomuus. Asiantuntevat salkuhoitajat hoitavat sijoituksiasi ammattimaisesti ja aktiivisesti.
 • Hajautus. Rahastossa varasi saavat aina laajan riskien hajautuksen.
 • Varat saa helposti käyttöön. Rahastoihin sijoittamasi varat on mahdollista myydä helposti ja nopeasti.
 • Suursijoittajan edut. Sijoitusrahaston sijoitukset tehdään suurissa erissä ja näin säästetään kaupankäyntikuluissa. Lisäksi pääset sijoitusrahastoissa sijoittamaan kohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia yksityissijoittajille.
 • Sijoitusrahastojen verotus. Sijoitusrahastojen verotus on yksityissijoittajaa lievempää. Koska sijoitusrahastot maksavat vähemmän veroja, jää enemmän varoja sijoituksiin.
 • Valvonta. Kaikki Suomessa rekisteröidyt rahastot ovat Finanssivalvonnan alaisia.

Tavoitteitesi mukaista säästämistä

Sijoituksesi kesto, suuruus, odottamasi tuotto sekä riskinottovalmiutesi määrittelevät, millaiset sijoitustuotteet sopivat juuri Sinulle.

Säästämistä suunnitellessa kannattaa jo etukäteen miettiä seuraavia
kysymyksiä:

 • mikä on säästötavoitteesi?
 • kuinka pitkän ajan olet valmis säästämään?
 • kuinka suurta tuottoa tavoittelet säästöillesi ja millaisen riskin olet
 • valmis ottamaan?

POP Rahastot sijoittavat varansa erilaisten tavoitteiden mukaan. Mitä maltillisempi rahaston riski on, sitä alhaisempi on myös rahaston tuotto-odotus. Korkean riskin rahastoista voidaan puolestaan odottaa myös korkeampaa tuotosta.

Rahastoihin säästäminen on helppoa ja vaivatonta

 • Säästösi ovat sijoittamisen asiantuntijoiden hoidossa
 • Säästäminen on mahdollista aloittaa vain 20 eurolla kuukaudessa
 • Eri riski- ja tuottoprofiilin omaavista rahastoista löytyy jokaiselle sopiva rahasto
 • Rahastosäästösopimuksella rahastomerkintä tapahtuu automaattisesti tililtäsi sovittuna päivänä valitsemaasi rahastoon
 • Säästämällä rahastoon on mahdollisuus saada parempaa tuottoa kuin pankkitilille säästäessä
 • Rahastokohdetta voi muuttaa ja varojen nostaminen tarpeen vaatiessa on helppoa
 • Rahastosäästämisen aloittaminen ja oman säästön seuraaminen onnistuu helposti omassa verkkopankissa

Tutustu myös muihin palveluihimme