pop rahastoilla Itsesi näköistä sijoittamista

POP Rahastot sopivat niin turvallisuushakuiselle säästäjälle kuin rohkeallekin riskinottajalle. POP Rahastoihin voit säästää säännöllisesti kuukausittain tai laittaa kertosijoistuksen. Kertyneet varat saat tarvittaessa nopeasti käyttöön.

Rahastosäästäminen ei vaadi ihmeitä, vaan mukaan pääset jo 50 euron kertamerkinnällä tai jatkuvalla kuukausisäästöllä. Pienikin summa kuukausittain voi tuottaa mukavan säästön pitkällä aikavälillä.

Mitä unelmia sinä haluaisit toteuttaa viiden vuoden päästä?

Pitkäaikainen säästäminen tasoittaa riskiä. Rahastosäästösi voit muuttaa helposti rahaksi, vaikka verkkopankissa. POP Rahastoista löydät selkeitä ratkaisuja tavoitteittesi saavuttamiseksi.

Nyt valikoimamme on entistäkin kattavampi. Hajauta kansainvälisesti osake-, korkorahastoilla tai säästä kuukausittain selkeisiin säästäjän yhdistelmärahastoihimme POP Vakaaseen tai POP Optimiin.

 Katso markkinainformaatio

POP Rahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy tai Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Tee päätös nyt. Palkinto tulee perässä.

Aloita säästäminen heti

POP Rahastot

POP Aasia on Aasiaan sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan yhteistyökumppanin rahaston kautta Kiinan, Taiwanin, Etelä-Korean, Hong Kongin, Australian, Intian ja Singaporen osakemarkkinoille. Rahasto tarjoaa laajasti hajautetun ja vaivattoman mahdollisuuden hyötyä Aasian korkean tuottopotentiaalin osakemarkkinoista. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Amerikka on Pohjois-Amerikkaan sijoittava osakerahasto.

Osakerahasto, jonka varat sijoitetaan Pohjois-Amerikassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahasto tarjoaa tehokkaasti hajautetun ja vaivattoman tavan sijoittaa maailman dynaamisimmille osakemarkkinoille. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Eurooppa on eurooppaan sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa pääosin eurooppalaisiin osakkeisiin ja näin hyötyä yritysten kasvumahdollisuuksista sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti
 • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä

Lue lisää

POP High Yield on pitkän koron rahasto.

Pitkän koron rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa yritysten liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden luottoluokitus on keskimäärin korkeintaan BB+ (S&P-luottoluokituslaitoksen mukaan). Rahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa houkuttelevan tuottopotentiaalin ja korkeamman riskin yrityslainoihin hajautetusti. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

POP Kehittyvät Korkomarkkinat on maailmanlaajuisest sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti kehittyvien kansantalouksien korkomarkkinoille. Rahasto sopii sinulle, jos haluat hyötyä kehittyvien maiden kansantalouksien kasvusta, ymmärrät omaisuusluokkaan liittyvän riskin ja haluat tavoitella kohtuullista tuottoa pitkällä aikavälillä. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Kehittyvät Markkinat on osakerahasto, jonka sijoituskohteena ovat kehittyvien markkinoiden osakemarkkinat.

Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan yhteistyökumppanin rahaston kautta voimakkaasti kasvaville ja kehittyville osakemarkkinoille, kuten Aasia-Tyynenmeren alueelle (pl. Japani), Itä-Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan, Lähi-Itään ja Afrikkaan. Rahasto tarjoaa laajasti hajautetun ja vaivattoman mahdollisuuden hyötyä nousevien kansantalouksien osakemarkkinoista. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Kiinteistöosake Eurooppa on osakerahasto.

Osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin eurooppalaisille kiinteistö- ja asuntomarkkinoille suorien osakesijoitusten tai sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. Kiinteistö- ja infrayhtiöiden tuotot muodostuvat vuokratuotoista ja arvonnoususta. Kiinteistöosakerahastolla voi myös parantaa sijoitussalkun hajautusta. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

POP Korkosalkku on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa korkomarkkinoille.

Sijoituskohteena ovat pääsääntöisesti rahastoyhtiön sekä toisten kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoituksen pitkän koron rahastoihin ja näin hyötyä korkojen kehityksestä
 • haluat sijoituksen, jonka hajautus perustuu Aktia Varainhoidon  allokaationäkemykseen
 • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä
Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

POP Lyhytkorko on lyhyen koron rahasto.

Lyhyen koron rahasto, jonka varat sijoitetaan julkisyhteisöjen, kuten pankkien ja yritysten sekä Euroopan valtioiden ja kuntien, liikkeeseen laskemiin tai takaamiin euromääräisiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.


Lue lisää

POP Maailma on kansainvälisesti sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa kansainvälisesti osakkeisiin ja näin hyötyä yritysten kasvumahdollisuuksista kansainvälisillä markkinoilla
 • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä

Lue lisää

POP Optimi on korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin sijoittava yhdistelmärahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa sekä osake- että korkomarkkinoille sijoittavaan rahastoon ja näin hyötyä laajemmasta hajautuksesta
 • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
 • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä 

Lue lisää

 

POP Pienyhtiöt on osakerahasto.

Osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin vahvaa kotimarkkinaosaamista hyödyntäen. Sijoittajalle pienyhtiöt tarjoavat suuryhtiöihin verrattuna korkeamman kasvu- ja tuottopotentiaalin ja vaativat suurempaa riskinottokykyä. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

POP Pitkäkorko on korkorahasto, joka sijoittaa varansa euromääräisiin, pääosin valtioiden liikkeelle laskemiiin joukkovelkakirjoihin.


Korkorahasto, joka sijoittaa varansa euromääräisiin, pääosin valtioiden liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto sijoittaa varojasi hajautetusti pitkiin korkosijoituksiin maltillisella riskitasolla. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

POP Pohjoismaat on pohjoismaihin sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja näin hyötyä alueella toimivien yritysten kasvumahdollisuuksista 
 • haluat hajautuksen myös valuuttojen kautta
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä 

Lue lisää

 

POP Suomi on suomeen sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa suomalaisten laatuyhtiöiden osakkeisiin ja näin hyötyä niiden kasvumahdollisuuksista 
 • haluat sijoittaa ilman valuuttariskiä
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä 

Lue lisää

 

POP Vakaa on korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin sijoittava yhdistelmärahasto, joka painottaa korkosijoituksia.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa korkopainotteiseen rahastoon, joka sijoittaa myös pienen osan varoistaan osakkeisiin ja näin hyötyä laajemmasta hajautuksesta 
 • haluat sijoittaa keskipitkällä aikavälillä

Lue lisää

 

POP Venäjä on Venäjälle ja sen lähialueille sijoittava erikoissijoitusrahasto.


Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan yhteistyökumppanin rahaston kautta pääosin Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille. Rahasto tarjoaa hajautetun ja vaivattoman tavan sijoittaa Venäjän osakemarkkinoiden mahdollisuuksiin. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Yrityslaina on pitkän koron rahasto.

Pitkän koron rahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisesti pääasiassa korkeamman luottoluokituksen yritysten euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto tarjoaa tehokkaasti hajautetun ja vaivattoman mahdollisuuden sijoittaa yrityslainoihin maltillisella riskillä. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

UB Reaaliomaisuusrahastot

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa metsään jo verrattain alhaisella pääomalla. Rahaston kautta sijoittaja saa osuuden hyvin hajautetusta ja ammattimaisesti hoidetusta metsäportfoliosta. Minimisijoitus UB Metsään on 5000 euroa.

Lue lisää
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt (aiemmalta nimeltään UB Nordic Property) on liike- ja toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto. Se on Suomessa ensimmäinen kaikille sijoittajille suunnattu rahasto, joka hajauttaa sijoituksiaan laajasti koko Pohjoismaiden alueelle. Minimisijoitus UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahastoon on 5 000 euroa.

Lue lisää
UB Reaaliomaisuus on olennainen osa hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Se pienentää salkun arvonvaihtelua ja tarjoaa hyvän tuottopotentiaalin. Rahaston avulla sijoittaja saa kustannustehokkaasti erinomaisen hajautuksen eri reaaliomaisuuslajeihin.
Lue lisää
UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa kattavasti eri omaisuuslajeihin hajautetun salkun. Rahasto tarjoaa myös laajan maantieteellisen hajautuksen.
Lue lisää
Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoutetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

Mikä on sijoitusrahasto?

Sijoitusrahaston varat on sijoitettu useisiin erilaisiin rahoitusvälineisiin,
muun muassa osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahastoyhtiö kerää
sijoittajilta varoja, jotka se sijoittaa useisiin eri sijoituskohteisiin, jotka
yhdessä muodostavat sijoitusrahaston. Rahasto jakaantuu keskenään yhtä
suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa
olevaan omaisuuteen. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet eli rahasto osuuksia merkinneet henkilöt, yritykset, yhteisöt ja säätiöt.

Sijoitusrahastot jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin sijoituskohteiden
perusteella: korkorahastoihin, osakerahastoihin ja yhdistelmärahastoihin.

Pitkän koron rahastot
Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin (juoksuaika yli vuosi), esimerkiksi valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin.

Osakerahastot
Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin. Osakerahasto
voi edelleen kohdistaa sijoituksensa sääntöjensä mukaisesti tietyille maantieteellisille alueille tai eri toimialoille.

Yhdistelmärahastot
Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin, jolloin sijoitusten painopistettä on mahdollista vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Korko- ja osakesijoitusten väliset painotusarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään rahaston säännöissä.

Reaaliomaisuusrahastot

Reaaliomaisuus on olennainen osa hyvin hajautettua sijoitusalkkua. Se tarjoaa korkean ja samalla varsin vakaan tuottopotentiaalin. Reaaliomaisuutta ovat esimerkiksi kiinteistöt, hyödykkeet ja infrastruktuuri sekä maa- ja metsäomaisuus.

Miksi sijoittaisit rahastoihin?

 • Vaivattomuus. Asiantuntevat salkuhoitajat hoitavat sijoituksiasi ammattimaisesti ja aktiivisesti.
 • Hajautus. Rahastossa varasi saavat aina laajan riskien hajautuksen.
 • Varat saa helposti käyttöön. Rahastoihin sijoittamasi varat on mahdollista myydä helposti ja nopeasti.
 • Suursijoittajan edut. Sijoitusrahaston sijoitukset tehdään suurissa erissä ja näin säästetään kaupankäyntikuluissa. Lisäksi pääset sijoitusrahastoissa sijoittamaan kohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia yksityissijoittajille.
 • Sijoitusrahastojen verotus. Sijoitusrahastojen verotus on yksityissijoittajaa lievempää. Koska sijoitusrahastot maksavat vähemmän veroja, jää enemmän varoja sijoituksiin.
 • Valvonta. Kaikki Suomessa rekisteröidyt rahastot ovat Finanssivalvonnan alaisia.

Tavoitteidesi mukaista säästämistä

Sijoituksesi kesto, suuruus, odottamasi tuotto sekä riskinottovalmiutesi määrittelevät, millaiset sijoitustuotteet sopivat juuri Sinulle.

Säästämistä suunnitellessa kannattaa jo etukäteen miettiä seuraavia
kysymyksiä:

 • mikä on säästötavoitteesi?
 • kuinka pitkän ajan olet valmis säästämään?
 • kuinka suurta tuottoa tavoittelet säästöillesi ja millaisen riskin olet
 • valmis ottamaan?

POP Rahastot sijoittavat varansa erilaisten tavoitteiden mukaan. Mitä maltillisempi rahaston riski on, sitä alhaisempi on myös rahaston tuotto-odotus. Korkean riskin rahastoista voidaan puolestaan odottaa myös korkeampaa tuotosta.

Rahastoihin säästäminen on helppoa ja vaivatonta

 • Säästösi ovat sijoittamisen asiantuntijoiden hoidossa
 • Säästäminen on mahdollista aloittaa vain 20 eurolla kuukaudessa
 • Eri riski- ja tuottoprofiilin omaavista rahastoista löytyy jokaiselle sopiva rahasto
 • Rahastosäästösopimuksella rahastomerkintä tapahtuu automaattisesti tililtäsi sovittuna päivänä valitsemaasi rahastoon
 • Säästämällä rahastoon on mahdollisuus saada parempaa tuottoa kuin pankkitilille säästäessä
 • Rahastokohdetta voi muuttaa ja varojen nostaminen tarpeen vaatiessa on helppoa
 • Rahastosäästämisen aloittaminen ja oman säästön seuraaminen onnistuu helposti omassa verkkopankissa

Tutustu myös muihin palveluihimme