POP Rahastoilla sijoitat omaan tyyliisi

POP Rahastot sopivat niin turvallisuushakuiselle säästäjälle kuin rohkealle riskinottajallekin. POP Rahastoihin voit säästää säännöllisesti tai kertomerkinnällä. Kertyneet varat saat tarvittaessa nopeasti käyttöön.

Tee merkintä verkkopankissa

Rahastosäästäminen ei vaadi ihmeitä, vaan mukaan pääset jo 50 euron kertamerkinnällä tai jatkuvalla kuukausisäästöllä. Ajan mittaan pienikin kuukausisumma voi tuottaa mukavan säästön.

Pitkäaikainen säästäminen tasoittaa riskiä, joten rahoja ei kannata turhaan makuuttaa tilillä. Verkkopankissa voit myös muuttaa rahastosäästösi helposti takaisin rahaksi.

POP Rahastot tarjoavat sinulle selkeitä ratkaisuja tavoitteidesi saavuttamiseksi. Hajauta kansainvälisesti osake- tai korkorahastoilla tai säästä kuukausittain säästäjän yhdistelmärahastoihimme POP Vakaaseen tai POP Optimiin. Tutustu myös rahastolaskuriimme, joka vinkkaa siitä, mitkä POP Rahastot sinulle voisivat sopia.

Kiinnostaako rahastojen kurssikehitys?
Täältä näet rahastojen markkinainformaation

Korkorahastot

POP High Yield on pitkän koron rahasto.

Pitkän koron rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa yritysten liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden luottoluokitus on keskimäärin korkeintaan BB+ (S&P-luottoluokituslaitoksen mukaan). Rahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa houkuttelevan tuottopotentiaalin ja korkeamman riskin yrityslainoihin hajautetusti. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

POP Kehittyvät Korkomarkkinat on maailmanlaajuisest sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti kehittyvien kansantalouksien korkomarkkinoille. Rahasto sopii sinulle, jos haluat hyötyä kehittyvien maiden kansantalouksien kasvusta, ymmärrät omaisuusluokkaan liittyvän riskin ja haluat tavoitella kohtuullista tuottoa pitkällä aikavälillä. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Korkosalkku on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa korkomarkkinoille.

Sijoituskohteena ovat pääsääntöisesti rahastoyhtiön sekä toisten kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoituksen pitkän koron rahastoihin ja näin hyötyä korkojen kehityksestä
 • haluat sijoituksen, jonka hajautus perustuu Aktia Varainhoidon  allokaationäkemykseen
 • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

POP Lyhytkorko on lyhyen koron rahasto.

Lyhyen koron rahasto, jonka varat sijoitetaan julkisyhteisöjen, kuten pankkien ja yritysten sekä Euroopan valtioiden ja kuntien, liikkeeseen laskemiin tai takaamiin euromääräisiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.


Lue lisää

POP Pitkäkorko on korkorahasto, joka sijoittaa varansa euromääräisiin, pääosin valtioiden liikkeelle laskemiiin joukkovelkakirjoihin.


Korkorahasto, joka sijoittaa varansa euromääräisiin, pääosin valtioiden liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto sijoittaa varojasi hajautetusti pitkiin korkosijoituksiin maltillisella riskitasolla. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

POP Yrityslaina on pitkän koron rahasto.

Pitkän koron rahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisesti pääasiassa korkeamman luottoluokituksen yritysten euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto tarjoaa tehokkaasti hajautetun ja vaivattoman mahdollisuuden sijoittaa yrityslainoihin maltillisella riskillä. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

Yhdistelmärahastot

POP Optimi on korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin sijoittava yhdistelmärahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa sekä osake- että korkomarkkinoille sijoittavaan rahastoon ja näin hyötyä laajemmasta hajautuksesta
 • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
 • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä 

Lue lisää

POP Vakaa on korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin sijoittava yhdistelmärahasto, joka painottaa korkosijoituksia.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa korkopainotteiseen rahastoon, joka sijoittaa myös pienen osan varoistaan osakkeisiin ja näin hyötyä laajemmasta hajautuksesta 
 • haluat sijoittaa keskipitkällä aikavälillä

Lue lisää

UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa kattavasti eri omaisuuslajeihin hajautetun salkun. Rahasto tarjoaa myös laajan maantieteellisen hajautuksen.

LUE LISÄÄ

Osakerahastot

POP Aasia on Aasiaan sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan yhteistyökumppanin rahaston kautta Kiinan, Taiwanin, Etelä-Korean, Hong Kongin, Australian, Intian ja Singaporen osakemarkkinoille. Rahasto tarjoaa laajasti hajautetun ja vaivattoman mahdollisuuden hyötyä Aasian korkean tuottopotentiaalin osakemarkkinoista. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Amerikka on Pohjois-Amerikkaan sijoittava osakerahasto.

Osakerahasto, jonka varat sijoitetaan Pohjois-Amerikassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahasto tarjoaa tehokkaasti hajautetun ja vaivattoman tavan sijoittaa maailman dynaamisimmille osakemarkkinoille. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Eurooppa on eurooppaan sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa pääosin eurooppalaisiin osakkeisiin ja näin hyötyä yritysten kasvumahdollisuuksista sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti
 • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä

Lue lisää

POP Kehittyvät Markkinat on osakerahasto, jonka sijoituskohteena ovat kehittyvien markkinoiden osakemarkkinat.

Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan yhteistyökumppanin rahaston kautta voimakkaasti kasvaville ja kehittyville osakemarkkinoille, kuten Aasia-Tyynenmeren alueelle (pl. Japani), Itä-Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan, Lähi-Itään ja Afrikkaan. Rahasto tarjoaa laajasti hajautetun ja vaivattoman mahdollisuuden hyötyä nousevien kansantalouksien osakemarkkinoista. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

POP Kiinteistöosake Eurooppa on osakerahasto.

Osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin eurooppalaisille kiinteistö- ja asuntomarkkinoille suorien osakesijoitusten tai sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. Kiinteistö- ja infrayhtiöiden tuotot muodostuvat vuokratuotoista ja arvonnoususta. Kiinteistöosakerahastolla voi myös parantaa sijoitussalkun hajautusta. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

POP Maailma on kansainvälisesti sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa kansainvälisesti osakkeisiin ja näin hyötyä yritysten kasvumahdollisuuksista kansainvälisillä markkinoilla
 • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä

Lue lisää

POP Pienyhtiöt on osakerahasto.

Osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin vahvaa kotimarkkinaosaamista hyödyntäen. Sijoittajalle pienyhtiöt tarjoavat suuryhtiöihin verrattuna korkeamman kasvu- ja tuottopotentiaalin ja vaativat suurempaa riskinottokykyä. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

Lue lisää tuotto-osuuksista
Lue lisää kasvuosuuksista

POP Pohjoismaat on pohjoismaihin sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja näin hyötyä alueella toimivien yritysten kasvumahdollisuuksista 
 • haluat hajautuksen myös valuuttojen kautta
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä 

Lue lisää

 

POP Suomi on suomeen sijoittava osakerahasto.

Rahasto sopii sinulle, joka:

 • haluat sijoittaa suomalaisten laatuyhtiöiden osakkeisiin ja näin hyötyä niiden kasvumahdollisuuksista 
 • haluat sijoittaa ilman valuuttariskiä
 • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
 • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä 

Lue lisää

 

POP Venäjä on Venäjälle ja sen lähialueille sijoittava erikoissijoitusrahasto.


Erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan yhteistyökumppanin rahaston kautta pääosin Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille. Rahasto tarjoaa hajautetun ja vaivattoman tavan sijoittaa Venäjän osakemarkkinoiden mahdollisuuksiin. Rahastolla on vain B-osuuksia eli kasvuosuuksia.

Lue lisää

 

Ympäristörahastot

POP Ympäristö on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa yhtiöihin tai rahastoihin, jotka edistävät ympäristön kestävää käyttöä. Sijoitukset voidaan tehdä oman tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin.

Rahaston sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristöinnovaatioihin. Sijoituskohteet valitaan niin, että ne edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä.  Näin on mahdollista päästä osallistumaan maapallon paremman tulevaisuuden turvaamiseen.

Lue lisää

POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Reaaliomaisuusrahastot

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa metsään jo verrattain alhaisella pääomalla.

Rahaston kautta sijoittaja saa osuuden hyvin hajautetusta ja ammattimaisesti hoidetusta metsäportfoliosta. Minimisijoitus UB Metsään on 5000 euroa.

Lue lisää

Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt (aiemmalta nimeltään UB Nordic Property) on liike- ja toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto.

Se on Suomessa ensimmäinen kaikille sijoittajille suunnattu rahasto, joka hajauttaa sijoituksiaan laajasti koko Pohjoismaiden alueelle. Minimisijoitus UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahastoon on 5 000 euroa.

Lue lisää

Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoutetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.