Takaisin rahastolistaukseen

POP Aasia B

Rahasto-osuuden arvo ja arvon kehitys %

Rahasto
Morningstar
Arvo pvä
Arvo
1 pvä
1 kk
12 kk
3 v
POP Aasia B
-
25.01.2021
146.234
2,88
11,45
43,69
-

1 vko  |  1 kk  |  3 kk  |  6 kk  |  1 vuosi  |  3 vuotta  |  5 vuotta
Aikajakso:
Alkamispäivä:
Päättymispäivä:


Vertailuindeksi:
Liukuva ka:
Tyyppi:

_description_FI4000353859_

POP Aasia B

POP Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa muiden rahastojen kautta Aasian osakemarkkinoille. Kohderahaston tavoite on pitkäaikainen sijoituksen arvonnousu.

Aloita säästäminen

POP Aasia on erikoissijoitusrahasto, koska se voi sääntöjensä mukaisesti sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Morgan Stanley Asia Opportunity -sijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan aasialaisten yhtiöiden osakkeisiin. Se ei voi sijoittaa japanilaisten yhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI AC Asia Pacific ex. Japan Daily Net Total Return EUR –indeksi, joka seuraa kattavasti Aasian alueen (pl. Japani) kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla sijaitsevien suurten ja keskisuurten yritysten osakkeiden hintakehitystä ja osinkotuottoja (nk. tuottoindeksi). Kohderahaston salkunhoitaja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten myyntivoitot, sijoitetaan uudelleen.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 7 vuoden kuluessa.

 

Osuussarjan nimiPOP Aasia B
RahastotyyppiOsakerahasto
Perustettu28.1.2019
SalkunhoitajaLassi Kallio
VertailuindeksiMSCI AC Aasia Pacific ex
OsuuslajitKasvuosuudet
Minimimerkintä50 euroa tai 50 euroa/kk
Hallinnointipalkkio p.a.1,00 %*
Merkintäpalkkio1 ,00 %
Lunastuspalkkio1 ,00 %

*Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytysyhteisön palkkio voimassa olevan hinnaston mukaisesti