Takaisin rahastolistaukseen

POP Pienyhtiöt B

Rahasto-osuuden arvo ja arvon kehitys %

Rahasto
Morningstar
Arvo pvä
Arvo
1 pvä
1 kk
12 kk
3 v
POP Pienyhtiöt B
-
25.01.2021
220.492
-0,22
9,74
39,81
-

1 vko  |  1 kk  |  3 kk  |  6 kk  |  1 vuosi  |  3 vuotta  |  5 vuotta
Aikajakso:
Alkamispäivä:
Päättymispäivä:


Vertailuindeksi:
Liukuva ka:
Tyyppi:

_description_FI4000353800_

POP Pienyhtiöt B

POP Pienyhtiöt -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisiin markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. 

Aloita säästäminen

Enintään neljäkymmentäviisi (45) prosenttia rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Small Cap -indeksi, joka kuvaa suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakekurssien keskimääräistä kehitystä sisältäen osingot (nk. tuottoindeksi). Salkunhoitaja voi poiketa vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin, minkä vuoksi rahaston sijoitukset eri toimialoille ja sijoitusten maajakautuma voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksin jakaumasta. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 7 vuoden kuluessa.

 

Osuussarjan nimiPOP Pienyhtiöt B
RahastotyyppiOsakerahastot
Perustettu28.1.2019
SalkunhoitajaOlli Tuuri
VertailuindeksiCarnegie Small CSX Return Finland
OsuuslajitKasvuosuudet
Minimimerkintä50 euroa tai 50 euroa/kk
Hallinnointipalkkio p.a.1,95 %*
Merkintäpalkkio1 %
Lunastuspalkkio1 %

*Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytysyhteisön palkkio voimassa olevan hinnaston mukaisesti 

POP Pienyhtiöt on Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahaston osuussarja.