POP Ympäristö

POP Ympäristö erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa yhtiöihin tai rahastoihin, jotka edistävät ympäristön kestävää käyttöä. Sijoitukset voidaan tehdä oman tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin. Sijoitukset voidaan tehdä oman tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat pääosin vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin, sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin (myös ETF:t).

Aloita säästäminen

Rahaston sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristöinnovaatioihin. Sijoituskohteet valitaan niin, että ne edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä.  Näin on mahdollista päästä osallistumaan maapallon paremman tulevaisuuden turvaamiseen.

POP Ympäristö voi olla valinta sijoittajalle, joka miettii sijoituspäätöksissään ympäristöteemaa ja on kiinnostunut ympäristön kestävää käyttöä edistävistä hankkeista sekä niihin liittyvien globaalien pääomamarkkinoiden mahdollisuuksista.

Rahasto sijoittaa suoraan ympäristöhankkeisiin

Rahasto sijoittaa varansa yhtiöihin tai rahastoihin, jotka edistävät ympäristön kestävää käyttöä. Rahaston sijoitukset voidaan jakaa karkeasti neljään eri omaisuusluokkaan:

  • pääomasijoitukset eli suorat sijoitukset yrityksiin tai hankkeisiin,
  • suorat sijoitukset listattuihin osakkeisiin,
  • sijoitukset osakerahastoihin,
  • korkopohjaiset sijoitukset.

Tavoitteena on, että rahaston varoista tullaan sijoittamaan noin neljännes hankkeisiin tai projekteihin, joissa on selkeä ympäristön hyvinvointia edistävä teema, esimerkiksi tuulivoimalapuiston rakentaminen. Rahaston suorien osakesijoitusten valinnassa otetaan huomioon, että yrityksen liikevaihdosta osan on tultava ympäristöä suosivasta liiketoiminnasta. Yrityksille on asetettu myös muita ympäristökriteereitä.

Rahastoa voi ostaa ainoastaan sijoitusneuvonnan yhteydessä. Ole yhteydessä omaan POP Pankkiisi.


Osuussarjan nimi POP Ympäristö erikoisijoitusrahasto
RahastotyyppiTeemarahasto
Perustettu1.6.2020
SalkunhoitajaAnders Pelli
VertailuindeksiEi vertailuindeksiä
OsuuslajitKasvuosuudet
Minimimerkintä100 euroa 
Hallinnointipalkkio p.a.2,00 %*
Merkintäpalkkio1,00 %
Lunastuspalkkio

alle 2-v. 3,00 %

2-3-v. 2,00 %

yli 4.v. 1,00 %

*Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytysyhteisön palkkio voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

POP Ympäristö on Säästöpankki Ympäristö –erikoissijoitusrahaston kasvuosuussarja. Rahastoa hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy.