Keuruun Osuuspankin varsinainen osuuskunnan kokous 18.4.2018

Keuruun Osuuspankin varsinainen osuuskunnan kokous pidetään Keuruun Osuuspankin pääkonttorissa, osoitteessa Multiantie 1, Keuruu, 18.4.2018 klo 18:00. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle sääntöjen 14 §:n mukaan kuuluvat asiat.

Jäsenten esitykset uusista hallintoneuvoston jäsenistä on tehtävä vahvistetun valmistelevan toimikunnan ohjesääntöjen mukaan kirjallisena 6.4.2018 mennessä valmistelevan toimikunnan sihteerille, jona toimii osuuspankin toimitusjohtaja, osoitteella PL 56, 42701 Keuruu.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä 28.3.2018 alkaen pankin pääkonttorissa, osoitteessa Multiantie 1, Keuruu. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävissä pankin internet-verkkosivuilla www.poppankki.fi/keuruu. Hallituksella ei ole ilmoitettavana osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia tilinpäätöksen jälkeisiä tapahtumia.

Sääntöjen 15 §:n mukaan jäsenen, joka haluaa osallistua osuuskunnan kokoukseen, tulee ilmoittautua osuuskunnan kokoukseen 13.4.2018 klo 15:30 mennessä. Osuuskunnan kokoukseen voi ilmoittautua:
a) puhelimitse numeroon 014-751 111
b) sähköpostitse osoitteeseen keuruu@poppankki.fi
c) kirjeitse osoitteeseen Keuruun Osuuspankki, PL 56, 42701 Keuruu.

Kahvitarjoilu kokouspaikalla alkaa klo 17:30.

Keuruulla 23. helmikuuta 2018
KEURUUN OSUUSPANKKI
Hallitus


Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017