Kurikan POP Pankin verkossa järjestämien piirustuskilpailujen säännöt

Järjestäjä

Kilpailun järjestäjä on POP Pankki, Kurikan Osuuspankki, www.poppankki.fi/kurikka. Facebook ei ole mukana arvonnan järjestäjänä tai tukijana.

Kilpailuaika 

Kilpailu järjestetään Kurikan POP Pankin kotisivuilla tai Facebook-sivuilla ilmoitettuna ajankohtana.

Kilpailuun osallistuminen

Piirustuskilpailuun voi osallistua kaikki 0 – 15 vuotiaat lapset. Alle 18-vuotias osallistuja tarvitsee osallistumiseen huoltajan luvan. Kilpailutyön tekniikka on vapaa (värikynä, tussi, lyijykynä, vesivärit, jne.) Piirustuksen koko tulee olla A5 – A3. 
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä piirustuksen tai maalauksen sivuilla ilmoitettuun osoitteeseen. Kukin osallistuja voi osallistua kilpailuun yhdellä työllä. Työn voi palauttaa myös pankin konttoriin annetun aikataulun mukaisesti.  
Piirustukseen tulee kirjoittaa tai liittää tiedot mistä näkyy osallistujan nimi ja ikä sekä huoltajan osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  Voit kirjoittaa myös piirustuksen nimen, jos olet keksinyt sellaisen. Kilpailun järjestäjä ei vastaa perille tulemattomista piirustuksista eikä niiden puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumistiedoista, joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa. Kurikan POP Pankilla on oikeus julkaista piirustukset eri medioissa (sähköisenä ja printtinä) ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja käytetään vain kilpailuun liittyvään yhteydenpitoon ja tarpeettomat tiedot hävitetään kilpailun jälkeen. Tietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Kurikan POP Pankin henkilökuntaan kuuluva eikä hänen perheenjäsenensä voi osallistua kilpailuun. 

Voittajien valinta

 

Palkintolautakunta valitsee voittajat kilpailuajan päättymisen jälkeen. Voitosta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. Kilpailun voittajan nimeä ei julkaista ilman voittajan tai hänen huoltajansa erillistä suostumusta.

 

Palkinnot ja palkintojen luovutus

Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai sitä ei voi muuttaa rahaksi. Palkinnot toimitetaan voittajille voittajien valinnan jälkeen. Palkintojen saajien kanssa sovitaan erikseen palkinnon toimituksesta. Voittajat vastaavat itse kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Kilpailusarjat ja palkinnot 

Kilpailussa voi olla useita eri sarjoja eri ikäisille lapsille. Sarjat ilmoitetaan erikseen kilpailusta kertovassa Facebook-julkaisussa tai pankin kotisivuilla www.poppankki.fi/kurikka kilpailun voimassaoloaikana. 
Osallistumalla kilpailuun kilpailija ja hänen huoltajansa suostuvat samalla siihen, että Kurikan POP Pankilla on oikeus julkaista lähetettyjä piirroksia Kurikan POP Pankin käyttämissä eri medioissa (kotisivut, sosiaalinen media, printti) ilman erillistä korvausta tai suostumusta. Piirtäjän nimi tai nimimerkki voidaan mainita julkaisun yhteydessä.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kurikan POP Pankki vastaa tähän kilpailuun liittyvistä vaatimuksista enintään kohteena olevien palkintojen määrällä. Järjestäjä ei vastaa tietoliikenneongelmien vuoksi mahdollisesti perille tulemattomien piirustusten kilpailusta pois jäännistä. Kilpailun järjestäjä huolehtii arpajaisveron suorittamisesta. 

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kampanjaan käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset ynnä muut vastaavat väärinkäytöksiksi luettavat osallistumistavat. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

 

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Kurikan Osuuspankki

puhelin: 020 1645 000       

sähköposti: info.kurikka@poppankki.fi

Rekisterin nimi: Kurikan Osuuspankin verkossa järjestettävät kilpailut

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään kilpailuun osallistuvien osallistujien yksilöimiseen ja voittajien tavoittamiseen. Sähköiseen markkinointiin luvan antaneiden sähköpostiosoitteita käytetään arvonnan järjestävän Kurikan Osuuspankin markkinointitarkoituksiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: Arvontaan osallistujan etu- ja sukunimi, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujalta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin kerättävät tiedot ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.