Edunvalvontavaltuutus

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voit varmistaa, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa asioitasi hoitaa tuttu, luotettava ja itse valitsemasi henkilö. Eunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti lain määräämässä muodossa, joten on viisasta antaa valtakirjan laatiminen asiantuntijan tehtäväksi.

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirjassa sinä valtuutuksen antajana nimeät valtuutetun, joka on suostunut tehtävään, sekä määrittelet asiat, jotka valtuutus kattaa. Voit oikeuttaa valtuuttamasi henkilön huolehtimaan omaisuutesi hoidosta ja muista taloudellisista asioitasi. Lisäksi voit valtuuttaa hänet tekemään puolestasi päätöksiä myös asioissa, jotka koskevat terveyden- ja sairaanhoitoasi.

Milloin valtuutus tulee voimaan?

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin vahvistamana, kun valtuutettu esittää maistraatille valtakirjan sekä lääkärinlausunnon, josta käy ilmi, että valtuutuksen antanut henkilö on tullut kyvyttömäksi hoitamaan valtakirjassa mainittuja asioita.

Kyrönmaan Osuuspankin lainopillisia palveluita hoitavilla henkilöillä on tarvittava ammatitaito laatia asianmukainen ja kunkin yksilöllisen tarpeen huomioiva edunvalvontavaltakirja