Arvonnan järjestää POP Pankki Lammin Osuuspankki (myöhemmin "järjestäjä"). Arvontaan osallistuvat kaikki facebookissa paikan oikein arvanneet, sivustostamme tykänneet osallistujat. Kaikkien oikein arvanneiden kesken arvotaan kulloinkin erikseen määritelty palkinto.

1. Arvonnan järjestäjä 
POP Pankki Lammin Osuuspankki
Y-tunnus: 0150625-7
Osoite: Mommilantie 6, 16900 Lammi

2. Arvonnan ajankohta ja voittajien valitseminen 
Arvontaan voi osallistua kussakin arvonnassa määritellyn aikajakson ajan. Arvonnassa ovat mukana kaikki oikein arvanneet ja sivustosta tykänneet osallistujat. 

Voittaja arvotaan osallistuneiden henkilöiden kesken. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on järjestäjällä oikeus valita toinen voittaja.

3. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien POP Pankki –ryhmän työntekijät, jotka ovat olleet osallisina arvonnan suunnittelussa, valmistelussa tai toteutuksessa, sekä näiden perheenjäsenet. Arvontaan osallistuminen ei edellytä POP Pankin -ryhmän asiakkuutta tai tuotteiden tai palveluiden ostamista. Arvontaan osallistuminen on maksutonta.

4. Arvontapalkinnot
”Missä Poppikaija seikkailee” – arvonnan palkinto on erikseen mainittu Lammin Osuuspankin arvontaa koskevassa julkaisussa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseen tuotteeseen. Palkinto tulee noutaa lähimmästä Lammin Osuuspankin konttorista.

5. Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä käsittelee arvontaan osallistuvien tietoja ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi. Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. Tietoja ei luovuteta edelleen. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme.

6. Voittajien nimien julkaiseminen
Arvontaan osallistujat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan etunimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta järjestäjän valitsemissa medioissa.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. 

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

8. Oikeudet arvonnan puitteissa toimitettuun materiaaliin
Osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että arvontaan toimitettu materiaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.
Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa järjestäjälle ilman eri korvausta pysyvän ja yksinomaisen käyttöoikeuden materiaaliin. Käyttöoikeuden nojalla järjestäjällä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla. 

9. Instagramin, Facebookin ja Twitterin vastuuvapaus
Arvonta ei ole Instagramin, Facebookin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin, Facebookin ja Twitterin sekä mahdolliset muut sosiaalisen median toimijat kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin, Twitterin tai vastaavan median.

10. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram, Facebook, Twitter) omia käyttöehtoja.

Järjestäjällä on oikeus hylätä minkä tahansa osallistujan tai materiaalin omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat arvontaan, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä tai asiattomia keinoja.