Investointi­tuet - avustus, korkotuki­laina tai molemmat

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus eli tuttavallisemmin ELY-keskus voi myöntää tukea maatilatalouden tuotannollisiin investointeihin avustuksena tai korkotukilainana tai näiden yhdistelmänä.

Näin haet investointitukea

Tukitasot sekä lainan että avustuksen määrät vaihtelevat hankkeittain. Myös tukien ehdot, muodot ja erityisesti määrät vaihtelevat hieman tukialueittain. Valtion varoista lainaa voidaan myöntää enää vain erityistapauksissa. Investointituen myöntää ELY-keskukset. Kun haluat hakea tuettua lainaa, teemme hakemuksen yhdessä. Me myönnämme sinulle lainan, kun ELY-keskus on tehnyt siitä tukipäätöksen.

Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta

Kansallinen investointituki - tukea kansallisin varoin

Suurin osa Suomen maatalouden kehittämisinvestoinneista rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriömme myöntämin kansallisin varoin.

Mihin tukea myönnetään?

Kansallista investointitukea voit saada esim. tuotantorakennusten rakentamiseen ja laajentamiseen, lisämaan ostoon, maatalouskoneiden hankkimiseen yhteiskäyttöön sekä salaojitukseen. Voit saada tukea myös maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelman ja kehittämissuunnitelman hankintaan sekä niiden toteuttamisen seurantaa koskevaan neuvontaan.

Kuka voi saada tukea?

Kansallista tukea voi saada luonnollinen henkilö tai useat luonnolliset henkilöt yhteisesti (esim. yhtymänä) sekä heidän muodostamansa avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, osuuskunnat tai osakeyhtiöt. Viljelijän tulee olla alle 65-vuotias, ammattitaitoinen ja asua yrityksen hoidon kannalta tarkoituksenmukaisella etäisyydellä tilasta. Hakijan tilan ulkopuolelta saamat tulot eivät suoranaisesti vaikuta investointituen myöntämiseen, mutta tilalta saatavilla tuloilla täytyy kuitenkin olla oleellinen merkitys tuen hakijan toimeentuloon. Lisäksi yrityksellä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Lue lisätietoja Maaseutuviraston Investointituesta

EU-osarahoitteinen investointiuki - tuki tavoite 1-alueella

EU-osarahoitteista investointitukea myönnetään maa- ja metsätalousministeriön toimesta tavoite 1-alueella perusmaatalouden investoinneista, mm. lypsy- ja lihakarjanavettojen, sikaloiden ja lampoloiden rakentamiseen. Lisäksi EU osarahoittaa ympäristönsuojeluinvestointeja ja eräitä porotalouden hankkeita.

Kysy lisää POP Pankistasi