Valtionta­kaus - perus­investoin­teihin ja henkilöta­kaukseen

On selvää, että maa- ja metsätalouden mittavissa investoinneissa on hyvä varautua yllättäviinkin menoihin, joita varten on hyvä pitää niin sanottua vakuusreserviä. Perusinvestointien rahoitukseen haettavissa luotoissa kannattaa harkita valtiontakauksen käyttöä.

Takaus on tukea

Suomen valtio perii antamastaan takauksesta takausprovisiota ja valtiontakaukseen sisältyvä tuki otetaan huomioon kokonaistuen enimmäismääriä laskettaessa. Vaihtoehtona ulkopuolisten henkilötakauksille valtiontakaus on perusteltu vaihtoehto. Koska vastavakuuden ei tarvitse valtiontakausta käytettäessä olla turvaava, säästyy myös vakuuksia pahan päivän varalle.

Lue lisää Maaseutuviraston Investointituesta