Maaseudun asunto­raken­taminen - tukea elämisen laatuun

Asunnon tarve vaihtelee elämäntilanteen mukana. Kodin koko-, käyttö- ja sijaintivaatimukset vaihtelevat yhtä hyvin perheesi kasvaessa kuin lasten lähtiessä maailmalle.

Näin haet tukea asuntorakentamiseen

Viljelijän tai maallemuuttajan on mahdollista saada maataloushallinnon kautta tukea asumiseen ja perinneympäristön parantamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja siten parantaa myös elämisen laatua. Voit saada korkotuettua lainaa sijainniltaan, pohjaratkaisultaan, teknisiltä rakenteiltaan ja varusteiltaan tarkoituksenmukaisten sekä asumiskustannuksiltaan kohtuullisten asuntojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja laajentamiseen. Lainaa voidaan myöntää asunnon lisäksi tilan tulevan jatkajan asunnon rakentamiseen. Maatilojen asuntorahoituksella täydennetään ympäristöministeriön tukijärjestelmää.

Kuka tukea saa?

Tuen saajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Alle 18-vuotiaalle voidaan myöntää tukea, jos hän on solminut avioliiton tai harjoittaa maataloutta yhdessä vanhempiensa kanssa. Lisäksi voi olla muita erityisiä syitä tuen myöntämiseen.

Kuinka suuren voi rakentaa?

Uuden asuinrakennuksen huoneistoala saa olla enintään 120 m2, jos ruokakunnan henkilöluku on enintään 6 henkilöä. Jos ruokakunnan luku on suurempi kuin 6, voidaan huoneiston enimmäismäärää korottaa 10m2 lisähenkilöä kohden. Tukea voidaan myöntää kuitenkin enintään 180 m2.

Mitkä ovat tuensaajan maksimitulot?

Tukea voidaan myöntää, jos hakijan kokonaistulot eivät ylitä 38 000 euroa vuodessa. Jos hakijana ovat avio- tai avopuolisot, vastaavat kokonaistulot eivät saa ylittää 54 000 euroa vuodessa. Kokonaistulojen enimmäismääriä korotetaan 2 000 eurolla jokaisesta ruokakuntaan kuuluvasta lapsesta, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta hakuvuoden loppuun mennessä.


Näin haet tukea

Investointitukea voit hakea paikallisesta ELY-keskuksesta. Maatilatalouden rakennetukihakemus (nro 2314) ja tarvittavat liitteet on toimitettava ELY-keskukselle ennen investoinnin eli rakentamisen aloittamista. Hakemuslomakkeita saat ELY-keskuksilta, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta, pankeista sekä internetistä Maaseutuviraston sivuilta. Rakennetukihakemukseesi tarvitset myös pankin luottolupauksen

Kysy lisää POP Pankistasi