Maaseudun pienyritys­rahoitus – yritystoi­mintaan tilan ohessa

Tilan pidon ohessa syntyy usein muutakin yritystoiminnan ideoita kuin suoraa maataloutta. ELY-keskukset voivat myöntää pienyritystoiminnan kehittämisavustusta, käynnistysavustusta ja investointitukea.

Mitä on pienyritystoiminta?

Maaseutuelinkeinolain mukaan pienyritystoimintaa on maatilan yhteydessä harjoitettava yritystoiminta, joka työllistää viljelijäperhettä ja tarjoaa maatilan töiden kanssa yhteensä lisäksi enintään kolme vuosityöpaikkaa. Pienyritystoimintaa on myös sellainen luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuva yritystoiminta, joka ei ole maataloutta, erikoismaataloutta tai metsätaloutta.

Kehittämisavustus – yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen

Kehittämisavustusta voidaan myöntää alkuvaiheessa yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää edelleen yrityksen suunnitteluun ja toimintaedellytysten selvittämiseen. Avustusta voit saada myös koulutukseen, tuotteiden, tuotantomenetelmien ja markkinoinnin kehittämishankkeisiin.

Käynnistysavustus – aloitettaessa tai laajentaessa

Käynnistysavustusta voidaan myöntää yritystoimintaa aloitettaessa tai laajennettaessa työntekijöiden palkkaamiseen. Uudessa yrityksessä voidaan avustusta myöntää myös yrittäjän omaan palkkaan. Käynnistystukea voit saada enintään kahden vuoden ajan.

Investointituki – perustamiseen tai laajentamiseen

Investointitukea voidaan myöntää yrityksen perustamisen tai laajentamisessa tarvittavan käyttöomaisuuden hankkimiseen. Tuen piiriin voivat tulla yritystoiminnassa tarvittavat koneet, laitteet ja muu kalusto, yritystoimintaan tarvittavat rakennukset ja rakennelmat sekä muu vastaava yritystoiminnassa tarvittava käyttöomaisuus. Tuki myönnetään joko avustuksena tai korkotuettuna lainana. Tuen ehdot vaihtelevat sen mukaan, millä alalla yrityksesi toimii tai ryhtyy toimimaan.

Kenelle pienyritysrahoitus on tarkoitettu

Yrittäjän on oltava alle 65-vuotias ja riittävän ammattitaitoinen suunniteltuun yritystoimintaan. Hänen on asuttava maatilalla tai tilan ja yrityksen hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaisella etäisyydellä siitä.

Finnveran rahoituspalvelut

Kokonaan vailla maatilakytkentää toimivien maaseudun pienyritysten rahoitustuesta huolehtivat ELY-keskusten yhteysosastot ja Finnvera Oyj.