Maatilan sukupol­ven­vaihdos - isältä pojalle huolella

Sukupolvenvaihdoksessa yksi tai useampi lapsista ostaa tilan vanhemmiltaan ja ryhtyy viljelemään sitä. Olemme mukanasi tilakaupan rahoituksen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.

Mitä tehdä ennen sukupolvenvaihdosta?

Maatilan sukupolvenvaihdos edellyttää hyvää suunnittelua. Perhepiirissä on mahdollisimman aikaisin aloitettava keskustelu tilakauppaan liittyvistä asioista. On mietittävä kuka jatkaa tilanpitoa, miten luopujien asumisolot järjestetään, mistä hankitaan sopiva koulutus jatkajalle ja miten tila luovutetaan jatkajalle, kaupalla tai mahdollisesti esim. lahjakirjalla.

Aloitustuki – ensikertalaiselle, alle 40-vuotiaalle

Nuoren viljelijän aloitustuki myönnetään hakijalle, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa ja on hakemuksen vireille tullessa alle 40-vuotias. Saadakseen aloitustukea hakijan saaman maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 25 prosenttia hakijan kaikkien niiden tulojen yhteismäärästä, jotka muodostuvat yrittäjätuloista, palkkatuloista ja muista hakijan säännöllisesti saamista tuloista. Tuen myöntäminen edellyttää, että hakijalla on riittävä ammattitaito maatalouden harjoittamiseen.

Lue lisää Maaseutuviraston sivuilta

Luopumistuki – turvaa luopuvan isäntäperheen

Luopumistuki turvaa luopuvan isännän ja emännän toimeentulon ennen vanhuuseläkeikää.

Lue lisää luopumistuesta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen sivuilta