Hallinto

Nivalan Järvikylän Osuuspankin hallitukseen kuuluvat:
Alpo Ruostetsaari, puheenjohtaja
Raija Helander, varapuheenjohtaja
Väinö Konttila, jäsen
Ellevi Laulumaa, jäsen
Kari Weckman, jäsen

Pankin toimitusjohtaja on Eija Rajaniemi. Hallituksen jäsenistä kaikki ovat riippumattomia. Vuonna 2017 hallitus kokoontui 10 kertaa ja kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia.