Ikääntyneiden velkataakka kasvanut rajusti Uudellamaalla – nuoret ottavat asuntolainaa yhä varovaisemmin

Kotitalouksien asuntolainakanta on kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ikäryhmien välillä on suuria eroja lainakannan kehityksessä etenkin Uudellamaalla. Vanhemmilla ikäluokilla asuntolainojen määrä on jopa nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Ilmiölle on monia syitä, johtaja Timo Hulkko POP Pankki -ryhmästä kertoo.

Ikääntyneiden asuntovelallisten lainojen määrä on yli nelinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, ilmenee Tilastokeskuksen velkaantumistilastosta.

75-vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien kotitalouksien asuntolainojen määrä kasvoi 70 miljoonasta eurosta yli 300 miljoonaan euroon vuosien 2007-2017 välillä. Toiseksi eniten kasvoi 65‒74 -vuotiaiden kotitalouksien asuntolainakanta, joka yli kolminkertaistui 340 miljoonasta eurosta lähes 1,2 miljardiin euroon. Tilastoissa on huomioitu vain oman asunnon lainat eikä esimerkiksi sijoitusasuntojen lainoja.

Vaikka asuntolainojen määrä on ikääntyneimpien kotitalouksien parissa kasvanut rajusti, muu kulutus ei välttämättä ole vähentynyt. Ennätysalhainen korkotaso ja pitkät keskimääräiset laina-ajat ovat pitäneet lainojen hoitokulut maltillisina.

‒ Vanhimpien ikäluokkien asuntolainojen määrän jyrkkä kasvu tuntuu toki hurjalta. On kuitenkin muistettava, että vanhimpien ikäluokkien varallisuuskin on keskimäärin kasvanut, Timo Hulkko sanoo.

Nuoret selvästi aiempaa varovaisempia lainanottajia

Siinä, missä ikääntyvien kotitalouksien asuntolainakanta on kasvanut, nuoret ottavat asuntolainaa selvästi aiempaa varovaisemmin.

‒ Nuorten maltilliselle lainanotolle voi löytyä useita selityksiä. Suomen sitkeä talouslama vuoden 2007 jälkeen heikensi nuorten työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi kasvukeskusten korkea hintataso on osaltaan vähentänyt mahdollisuuksia ja kiinnostusta omistusasumiseen. Suomen asumistukijärjestelmä ei myöskään kannusta nuoria omistusasumiseen, koska vuokra-asujaa tuetaan avokätisemmin, Hulkko kertoo.

‒ Myös arvojen ja elintapojen muuttumisella voidaan olettaa olevan vaikutusta. Nuoret haluavat entistä enemmän nähdä maailmaa ja vakiintuminen tapahtuu myöhemmin. Vaihtoehdot halutaan pitää avoimina.

Yli 75-vuotiaiden velkakuorma on kasvanut roimasti myös muualla Suomessa, mutta kymmenen viime vuoden ajan kasvu on ollut selvästi jyrkintä Uudellamaalla. Kun asuntolainojen määrä muualla Suomessa kasvoi 315 prosenttia, Uudellamaalla kasvu oli 432 prosenttia.

Muissa ikäryhmissä erot muun Suomen ja Uudenmaan kehityksen välillä olivat maltillisempia. Yleisenä pitkän aikavälin trendinä suomalaisten kotitalouksien asuntovelat ovat kokonaisuutena kasvaneet.

Lisätietoja:

Timo Hulkko, johtaja, POP Pankki -ryhmä, puh. 0500 894 008, timo.hulkko@poppankki.fi

POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö POP Vakuutus, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkiliitto osk. www.poppankki.fi