Hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Pankin hallitus on vahvistanut Pankille toimintaohjeet, joilla varmistetaan, että Pankkia johdetaan tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti ja että Pankin hallitus voi tehokkaasti valvoa Pankin johtamista. Hallitus arvioi näiden järjestelmien tehokkuutta säännöllisesti.

Pankin hallitus hyväksyy vuosittain Pankin riskistrategiat ja strategiset tavoitteet sekä periaatteet niiden noudattamisen valvomiseksi.

Pankin johtamisessa ja toiminnassa tehtävät on työnkuvausten perusteella eriytetty siten, että eturistiriidat vältetään.  Hallitus on vahvistanut Pankille toimintaohjeen sivutoimien ilmoittamisesta, eikä Pankin johtamisesta vastaavilla tai työntekijöillä saa olla sellaisia sivutoimia, joista voi aiheutua eturistiriitoja.