Tällainen on POP Pankki -ryhmä

POP Pankki -ryhmällä tarkoitetaan vuonna 2015 syntynyttä juridista kokonaisuutta, jonka muodostavat POP Pankit ja POP Pankkikeskus osk sekä näiden määräysvallassa olevat yhteisöt. POP Pankki -ryhmän merkittävimmät asiakasliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat:

  • 22 POP Pankkikeskus osk:n jäsenosuuspankkia, jotka käyttävät markkinointinimeä POP Pankki
  • Bonum Pankki Oyj, joka on POP Pankkien keskusluottolaitos ja POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö
  • Suomen Vahinkovakuutus Oy, joka käyttää aputoiminimeä POP Vakuutus

POP Pankit ja Bonum Pankki Oyj ovat POP Pankkien yhteenliittymän keskusyhteisön POP Pankkikeskus osk:n jäsenluottolaitoksia. POP Pankkikeskus osk (tuolloin POP Pankkiliitto osk) sai 14.12.2015 Finanssivalvonnalta luvan toimia talletuspankkien yhteenliittymälain mukaisena keskusyhteisönä. POP Pankkien yhteenliittymä aloitti toimintansa 31.12.2015.

POP Pankit ovat yritysmuodoltaan osuuskuntia ja siten jäsenasiakkaidensa omistamia. POP Pankkien yhteenliittymään kuuluvat seuraavat POP Pankkikeskuksen jäsenluottolaitokset.

POP Pankki -ryhmä lukuina

  • 22 itsenäistä osuuspankkia
  • 76 konttoria ja palvelupistettä 
  • n. 700 toimihenkilöä 
  • n. 1 500 jäsenten edustajaa hallinnossa 
  • n. 1 700 Otto. –automaattia kaikkialla Suomessa