Tämä on POP Pankki -ryhmä

POP Pankki -ryhmällä tarkoitetaan vuonna 2015 syntynyttä juridista kokonaisuutta, jonka muodostavat POP Pankit ja POP Pankkiliitto osk sekä näiden määräysvallassa olevat yhteisöt. POP Pankki -ryhmän merkittävimmät asiakasliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat:

  • 26 POP Pankkiliitto osk:n jäsenosuuspankkia, jotka käyttävät markkinointinimeä POP Pankki
  • Bonum Pankki Oyj, joka on POP Pankkien keskusluottolaitos ja POP Pankkiliitto osk:n tytäryhtiö
  • Suomen Vahinkovakuutus Oy, joka käyttää aputoiminimeä POP Vakuutus

POP Pankit ja Bonum Pankki Oyj ovat POP Pankkien yhteenliittymän keskusyhteisön POP Pankkiliitto osk:n jäsenluottolaitoksia. POP Pankkiliitto osk sai 14.12.2015 Finanssivalvonnalta luvan toimia talletuspankkien yhteenliittymälain mukaisena keskusyhteisönä. POP Pankkien yhteenliittymä aloitti toimintansa 31.12.2015.

POP Pankit ovat yritysmuodoltaan osuuskuntia ja siten jäsenasiakkaidensa omistamia. POP Pankkien yhteenliittymään kuuluvat seuraavat POP Pankkiliiton jäsenluottolaitokset.

POP Pankki -ryhmä lukuina

  • 26 itsenäistä osuuspankkia
  • 76 konttoria ja palvelupistettä 
  • n. 700 toimihenkilöä 
  • n. 1 500 jäsenten edustajaa hallinnossa 
  • n. 1 700 Otto. –automaattia kaikkialla Suomessa 

POP Pankkiliitto osk

POP Pankkiliiton toimitusjohtajana toimii Pekka Lemettinen

POP Pankkiliiton osk hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja Juha Niemelä, 
Liedon Osuuspankin toimitusjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja Soile Pusa,
Siilinjärven Osuuspankki toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen Ari Heikkilä, 
Konneveden Osuuspankin toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen Petri Jaakkola,
Lapuan Osuuspankin toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen Timo Kalliomäki, 
Suupohjan Osuuspankin toimitusjohtaja (1.1.2020 alkaen)

Hallituksen jäsen Marja Pajulahti,  
Invalidisäätiön toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen Ilkka Lähteenmäki
Aalto yliopiston research fellow, Oulun yliopiston adjuct professor (8.1.2020 alkaen)
 

POP Pankkiliiton hallintoneuvoston jäsenet