POP Pankki -ryhmän tunnuslukuja

Keskeiset tuloslaskelman erät
(1 000 euroa)
1.1.–31.12.2019  1.1.–31.12.2018  1.1.–31.12.2017 
Korkokate  69 318 65 391 62 817 
Palkkiotuotot ja -kulut netto 30 013 29 790 28 115
Vakuutuskate 10 913 10 433 8 453
Sijoitusten nettotuotot 15 588 1 111 14 559
Henkilöstökulut -42 843 -41 769 -39 720
Liiketoiminnan kulut -47 927 -48 257 -47 003
Rahoitusvarojen arvonalentumiset -6 528 -3 195 -4 991
Tulos ennen veroja 26 150 11 569 19 488
 
Keskeiset tase-erät
(1 000 euroa)
 31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017
Luottokanta 3 635 488 3 473 310 3 325 363
Talletuskanta 3 746 305 3 666 543 3 554 357
Vakuutusvelka 38 606 32 488 29 250
Oma pääoma 508 435 483 788 485 649
Taseen loppusumma 4 535 557 4 409 518 4 275 838
 
Tunnusluvut  31.12.2019 31.12.2018  31.12.2017
Kulu–tuotto-suhde 75,1 % 86,8 % 79,4 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,5 % 0,2 % 0,4 %
Oman pääoman tuotto, ROE % 4,3 % 1,8 % 3,3 %
Omavaraisuusaste, % 11,2 % 11,0 % 11,4 %
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) % 19,8 % 20,5 % 20,9 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) % 19,9 % 20,8 % 21,2 %