POP Pankki -ryhmän tunnuslukuja

(1 000 euroa)1.1.-31.12.20171.1.-31.12.20161.1.-31.12.2015*
Liikevaihto137 529137 449126 963
Korkokate62 46962 41761 237
% liikevaihdosta45,4 %45,4 %48,2 %
Tulos ennen veroja19 48816 95812 023
% liikevaihdosta14,2 %12,3 %9,5 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä118 885114 851103 292
Liiketoiminnan kulut ilman poistoja yhteensä-86 890-85 733-80 474
Kulu-tuottosuhde73,1 %74,6 %77,9 %
Taseen loppusumma4 275 8384 229 4174 071 635
Oma pääoma485 649463 021423 716
Kokonaispääoman tuotto, ROA %0,4 %0,2 %0,2 %
Oman pääoman tuotto, ROE %3,3 %2,3 %2,1 %
Omavaraisuusaste, %11,4 %10,9 %10,4 %
Ydinpääomasuhde, (CET1) %20,9 %20,9 %20,2 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) %21,2 %21,3 %20,8 %
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista-4 991-6 731-4 961

* Tunnusluvut perustuvat POP Pankkien yhteenliittymän toiminnan käynnistämistä 31.12.2015 edeltävältä ajalta esitettävään taloudelliseen lisäinformaatioon.