POP Pankki -ryhmän tunnuslukuja

(1 000 euroa)1.1.-31.12.20161.1.-31.12.2015*
Liikevaihto137 449126 963
Korkokate62 41761 237
% liikevaihdosta45,4 %48,2 %
Tulos ennen veroja16 95812 023
% liikevaihdosta12,3 %9,5 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä114 851103 292
Liiketoiminnan kulut ilman poistoja yhteensä-85 733-80 474
Kulu-tuottosuhde74,6 %77,9 %
Taseen loppusumma4 229 4174 071 635
Oma pääoma463 021423 716
Kokonaispääoman tuotto, ROA %0,2 %0,2 %
Oman pääoman tuotto, ROE %2,3 %2,1 %
Omavaraisuusaste, %10,9 %10,4 %
Ydinpääomasuhde, (CET1) %20,9 %20,2 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) %21,3 %20,8 %
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista-6 731-4 961

* Luvut perustuvat POP Pankkien yhteenliittymän toiminnan käynnistämistä 31.12.2015 edeltävältä ajalta esitettävään taloudelliseen lisäinformaatioon. Vuodelta 2015 esitettyjä tunnuslukuja on oikaistu kiinteistöyhteisöjen poistojen oikaisun vuoksi. Oikaisuja on selvitetty tarkemmin puolivuosikatsauksen liitteessä 3.

Aikaisemmat, ennen POP Pankkien yhteenliittymän muodostamista POP Pankki -ryhmän nimellä annetut tulostiedotteet eivät ole vertailukelpoisia 31.12.2015 jälkeen annettujen POP Pankki -ryhmän tulostiedotteiden kanssa. Aiemmin POP Pankki -ryhmän tulostiedotteet ovat perustuneet ainoastaan POP Pankkien yhteenlaskettuihin tilinpäätöstietoihin eikä niissä ole mukana ryhmän muiden yritysten tietoja.