POP Pankki -ryhmän tunnuslukuja

POP Pankki -ryhmän ensimmäinen yhdistelty tilinpäätös on laadittu POP Pankkien yhteenliittymän toiminnan aloittamishetkestä ja se kattaa tilikauden päättymispäivän 31.12.2015.

Virallisen IFRS-tilinpäätöksen liitetietona annetaan lisäksi taloudellista lisäinformaatiota, joka kattaa IFRS-standardien mukaisesti laaditut tiedot tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 ja vertailukaudelta 1.1.–31.12.2014.

POP Pankki -ryhmän tunnusluvut

(1 000 euroa)1.1.-30.6.20161.1.-30.6.2015*1.1.-31.12.2015*
Liikevaihto69 39565 532126 963
Korkokate30 62529 97461 237
% liikevaihdosta44,1 %44,4 %48,2 %
Tulos ennen veroja9 43014 37212 023
% liikevaihdosta13,6 %21,3 %9,5 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä59 23157 691103 292
Liiketoiminnan kulut yhteensä-44 551-39 670-80 474
Kulu-tuottosuhde75,2 %68,8 %77,9 %
Taseen loppusumma4 183 4574 018 6384 071 635
Oma pääoma441 054398 190423 716
Kokonaispääoman tuotto, ROA %0,1 %0,3 %0,2 %
Oman pääoman tuotto, ROE %1,1 %2,5 %2,1 %
Omavaraisuusaste, %10,5 %9,9 %10,4 %
Ydinpääomasuhde, (CET) %20,9 %-20,2 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) %21,5 %-20,8 %
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista-2 420-949-4 961

* Luvut perustuvat POP Pankkien yhteenliittymän toiminnan käynnistämistä 31.12.2015 edeltävältä ajalta esitettävään taloudelliseen lisäinformaatioon. Vuodelta 2015 esitettyjä tunnuslukuja on oikaistu kiinteistöyhteisöjen poistojen oikaisun vuoksi. Oikaisuja on selvitetty tarkemmin puolivuosikatsauksen liitteessä 3.

Aikaisemmat, ennen POP Pankkien yhteenliittymän muodostamista POP Pankki -ryhmän nimellä annetut tulostiedotteet eivät ole vertailukelpoisia 31.12.2015 jälkeen annettujen POP Pankki -ryhmän tulostiedotteiden kanssa. Aiemmin POP Pankki -ryhmän tulostiedotteet ovat perustuneet ainoastaan POP Pankkien yhteenlaskettuihin tilinpäätöstietoihin eikä niissä ole mukana ryhmän muiden yritysten tietoja.