Siilinjärven ja Reisjärven Osuuspankit yhdistyvät.

Siilinjärven ja Reisjärven Osuuspankkien osuuskuntakokoukset tekivät pankkien yhdistymistä puoltavat päätöksensä 22.-23.9.2020. Pankeissa yhdistymistoimenpiteet etenevät tällä hetkellä hyvää vauhtia ja uusi pankki aloittaa toimintansa 27.2.2021. 

Kokosimme alle yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia yhdistymiseen liittyen.


Miksi pankit yhdistyvät? Olemmehan pärjänneet tähänkin saakka itsenäisenä. Miksi emme voi jatkaa kuten ennenkin?

Meidän kaltaiset pienet pankit ovat joutumassa ahtaalle pankkitoimialan murroksen ja tiukkenevan sääntelyn vuoksi. Kun varaudumme tulevaisuuteen nyt ja kasvamme hieman isommaksi yhdessä samanlaisen pienen pankin kanssa, voimme varmistaa pankkitoiminnan jatkumisen täällä. 

Tuleeko tästä nyt isojen asiakkaiden pankki?

Palvelemme edelleen samalla tavalla kaikkia asiakkaitamme niin henkilö- kuin yrityspuolellakin. 

Fuusion jälkeen voimme tarjota palveluja myös isommille asiakkaille, ja siitä hyödymme me kaikki. Uudet asiakkuudet kasvattavat katetta, mikä tekee pankistamme vahvemman.

Eikö fuusioissa ole aina iso riski epäonnistua?

Olemme valmiiksi osa samaa pankkiryhmää, mikä helpottaa yhdistymistä. Yhdistymistä on suunniteltu huolella taustalla ja sen toteuttamiseen osallistuu laajasti meidän henkilöstöä.

Suljetaanko meidän lähikonttori?

Tavoitteemme on säilyttää paikalliset pankkipalvelut, olla edelleen pientenkin paikkakuntien asiakkaita lähellä oleva “oman kylän pankki”.

Nytkö tämä konttori loppuu? Miten käy pienten konttoreiden?

Pankki ei tietenkään lopeta kannattavia konttoreita. Asiakkaat tekevät ensisijassa päätöksen siitä, mikä konttori säilyy. Käyttämällä monipuolisesti paikallisen konttorin palveluita ja sitoutumalla oman paikkakunnan konttorin asiakkaaksi jokainen voi omalta osalta turvata konttorien säilyttämisen.

Millä paikkakunnilla uusi pankki toimii? 

Meillä on yhteensä yhdeksän konttoria keskeisellä osalla Järvi-Suomen alueella.
Konttorimme sijaitsevat: Iisalmessa, Kuopiossa, Nurmeksessa ja Siilinjärvellä sekä Haapajärvellä, Kinnulassa, Jyväskylässä, Reisjärvellä ja Viitasaarella.

Tuleeko teillä henkilöstömuutoksia? Vaihtuuko pankinjohtajamme?

Henkilömuutoksia ei ole tiedossa tässä vaiheessa, mutta niitä tulee varmasti jonkin verran jo sen vuoksi, että uudessa pankissa meillä työntekijöillä on enemmän mahdollisuuksia erikoistua ja edetä uusiin tehtäviin.

Vaikuttaako uudistus pankin luottopolitiikkaan ja rahoituksen saamiseen?

Meiltä saa edelleen samalla tavalla rahoitusta sekä yksityis- että yritysasiakkaat, ja yhdistymisen jälkeen pystymme aiempaa paremmin rahoittamaan sekä nykyisiä että uusia asiakkaita. Yhdistymisen avulla voimme rahoittaa aiempaa isompia asiakkaita. 

Muuttaako yhdistyminen rahan hintaa?

Yhdistyminen ei vaikuta rahan hintaan. Luottojemme korkotasoa ohjaa sekä yritysten että kuluttajien lainojen kohdalla kilpailutilanne. 

Miten yhdistyminen vaikuttaa meidän talletuksiin ja sijoituksiin? Onko rahamme tallessa? Muuttuuko palvelumme ja tilinumeromme?

Varallisuutenne on isommassa pankissa entistäkin varmemmassa tallessa. Pankkien yhdistäminen turvaa molempien pankkien pääoman ja kilpailukyvyn markkinoilla.

Palvelumme pysyvät entisellään ja tilinumerot säilyvät nykyisellään. 

Miksi yhdistymme etäällä toisessa maakunnassa sijaitsevan pankin kanssa?
Reisjärvi ja Siilinjärvi sijaitsevat kaukana toisistaan. Mitä yhteistä meillä on?

Meitä yhdistävät samanlaiset arvot ja tavoitteet. Kotiseutujen hyvinvointi on meille molemmille tärkeä. Yhdessä pystymme takaamaan alueellisen kehityksen ja paikalliset pankkipalvelut menettämättä identiteettiämme.

Päätetäänkö meidän asioista nyt toisen pankin alueella?

Päätämme yhteisesti asioista ja hallinnossa sekä johdossa on molemmista pankeista hallintohenkilöitä ja henkilökuntaa. Tällä turvaamme sen, että olemme tulevaisuudessa kaikkien yhteinen pankki. 

Menevätkö meidän rahat nyt toisen paikkakunnan hyväksi?

Pääoma ei ole tälläkään hetkellä paikkakunnittain korvamerkittyä. Se on koko toimialueemme yhteistä ja siitä hyötyvät kaikki. 

Nousevatko meidän palvelumaksut?

Fuusion vuoksi palvelumaksut eivät nouse. Yhdistämme hinnastomme ja tästä syystä joihinkin hintoihin saattaa tulla tarkastuksia yhtenäisen ja tasapuolisen kohtelun takia. 

Mitä yhdistyminen maksaa pankille?

Yhtenä fuusion tavoitteena on synnyttää säästöjä. Ensivaiheessa kustannuksia aiheutuu pankkien yhdistämisestä, mutta lopputuloksena säästämme hallinnossa sekä järjestelmissä.