Suupohjan Osuuspankin tulostiedote 2016

Suupohjan Osuuspankki hyvässä kasvussa

Suupohjan Osuuspankin tulos kasvoi merkittävästi edellisvuodesta. Liikevoitto vuodelta 2016 oli 7,0 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 4,5 miljoonaa euroa. Kasvun suurin selittäjä on kertaluonteisten erien suuri määrä, joten vuodet eivät ole vertailukelpoisia.
Ilman kertaluonteisia eriä saavutimme viime vuonna kahden edellisvuoden tulostason, mikä on tässä taloudellisessa tilanteessa kohtuullinen taso. Kertaerien kasvattama hyvä tulos viime vuodelta tulee vahvistamaan pankin vahvaa vakavaraisuutta entisestään, kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuominiemi. 
Pankin tase kasvoi 21,1 miljoonaa euroa 797,1 miljoonaan euroon. Uusia ja uu-distettuja luottoja avattiin vuoden aikana yhteensä 183,9 miljoonaa euroa, mikä on selvästi suurempi määrä kuin edellisvuonna. Pankin taseluottokanta kasvoi 47,8 miljoonaa euroa 639,0 miljoonaan euroon. Kasvusta suurin osa oli pankin välittämien kiinteistöluottopankin luottojen siirtoa pankin omaan taseeseen. Muun kasvun osuus lisäyksestä oli noin 20 %. 
 
Yleisön talletukset kasvoivat 26,8 miljoonaa euroa 679,4 miljoonaan euroon. Lisäksi pankin välittämät rahasto- ja vakuutussäästöt kasvoivat 4,7 miljoonaa euroa vuoden 2016 aikana. 
Kuluttajien luottamus oman talouden tilaan koheni viime vuoden loppupuoliskolla selvästi ja se osaltaan lisäsi luotonkysyntää loppuvuonna. Yritysten investoinnit eivät vielä päässeet täyteen vauhtiin ja niiden odotetaan vauhdittuvan tänä vuonna. Maatalouden matalasuhdanne jatkui ja investoinnit olivat vähäisiä, eikä muutosta näytä olevan tulossa kovin nopeasti, kertoo Tuominiemi.
Suupohjan Osuuspankin konttoreissa on nyt myös mahdollista tavata POP Pankki-ryhmään kuuluvan POP Vakuutuksen edustaja. POP Vakuutus on Suomen nopeimmin kasvava vakuutusyhtiö ja on toiminut tähän asti vain verkossa. 
Olemme tyytyväisiä, että POP Vakuutus lähti kanssamme kehittämään kasvotusten tapahtuvaa vakuutustarjontaa alueellamme niillekin, joille netti ei aina ole se helpoin asioiden hoitotapa. Koti-, tapaturma-, matka- ja ajoneuvovakuutukset on nyt helppo saada kuntoon sopimalla tapaaminen etukäteen vakuutusyhtiön edustajan kanssa, kun muutenkin käy pankissa, sanoo Tuominiemi.
POP Pankki-ryhmä paransi kokonaisuudessaan tulostaan 41 %. Ryhmän liike-voitto nousi 17,0 miljoonaan euroon ja tase 4,2 miljardiin euroon. POP Pankki-ryhmällä on tutkimuksen mukaan Pohjoismaiden tyytyväisimmät asiakkaat.

Tarvittaessa lisätietoja antaa:
Hannu Tuominiemi, toimitusjohtaja, puh. 0400 565 027