Suupohjan Osuuspankin tulostiedote 2017

Suupohjan Osuuspankilla hyvä vuosi

 
 
Suupohjan Osuuspankin liikevoitto vuodelta 2017 oli 6,4 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 7,1 miljoonaa euroa. Laskun suurin selittäjä on korkosuojaustuottojen väheneminen.
 
Liikevoitto vuodelta 2017 oli edellisvuotta pienempi, mutta budjetoitua suurempi. Tiedossa on ollut, että taseen korkosuojaukset tulevat loppumaan vuosikymmenen loppuun mennessä ja se tulee vaikuttamaan liikevoittokertymään. Kokonaisuudessaan vuosi 2017 oli suunnitelmien mukainen, kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuominiemi. 
 
Markkinakorkojen laskusta huolimatta pankin korkokate pysyi edellisvuoden tasolla, koska varainhankinnan hinta laski samaa vauhtia, kuin luottokannan korko. Toimintakustannuksissa saatiin säästöjä ja saamisten alaskirjaukset olivat selvästi edellisvuotta pienemmät. Vuoden tulos oli tähän mennessä toiseksi paras tällä vuosikymmenellä ja vahvistaa pankin vahvaa vakavaraisuutta entisestään. 
 
Pankin tase kasvoi 6,6 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 803,8 miljoonaa euroa. Uusia ja uudistettuja luottoja avattiin vuoden aikana yhteensä noin 160,0 miljoonaa euroa. Luottokanta vuoden lopussa oli 662,3 miljoonaa euroa ja kasvua siinä oli noin 23,3 miljoonaa euroa, vaikka matalan korkotason takia luottojen lyhennysvauhti on kova. Talletuskanta vuoden lopussa oli 689,8 miljoonaa euroa ja siinä oli kasvua noin 10,3 miljoonaa euroa. Pankin välittämät rahasto- ja vakuutussäästöt lisääntyivät noin 7,0 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa 65,3 miljoonaa euroa. Pankin vakavaraisuus oli vuoden lopussa 22,95 %. 
 
Aktiivisten asiakkaitten määrä kasvoi noin 2 % ja oli vuoden lopussa yli 27.300. Nopeinta kasvu oli Oulun seudulla, missä päästiin yli 10 %:n kasvuun. 
 
Kuluttajien ja yritysten luottamus oman talouden tilaan on huipussaan, joten on odotettavissa, että alkaneesta vuodesta tulee edellistä vilkkaampi. Yritysten investoinnit ovat päässeet vauhtiin ja viime vuonna alkaneen yritysrahoituksen kysynnän kasvun voi odottaa jatkuvan. Maatalouden matalasuhdanne jatkui ja investoinnit olivat vähäisiä, eikä muutosta näytä olevan näköpiirissä, kertoo Tuominiemi.
 
POP Pankki-ryhmä paransi kokonaisuudessaan tulostaan 14,9 %. Ryhmän liikevoitto nousi 19,5 miljoonaan euroon ja tase noin 4,3 miljardiin euroon. POP Pankki-ryhmällä on edelleen tutkimuksen mukaan Pohjoismaiden tyytyväisimmät asiakkaat.
 
 
Lisätietoja:
Hannu Tuominiemi, toimitusjohtaja, puh. 0400 565027