Suupohjan Osuuspankin tulostiedote 2018

Suupohjan Osuuspankin vakavaraisuus vahvistui


Vuosi 2018 sujui Suupohjan Osuuspankilta hyvin. Aktiivisten asiakkaiden määrän 
nettokasvu oli edellisvuotta nopeampaa ja kokonaismäärä nousi jo yli 28.000 aktiiviseen asiakkaaseen. Pankin tase nousi 10,7 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 814,4 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 4,7 miljoonaa euroa, mikä on 1,7 miljoonaa pienempi kuin edellisenä vuotena. 
Pankille tärkeä vakavaraisuussuhdeluku vahvistui selvästi nousten 24,98 %:iin, mikä on pankkisektorilla erittäin hyvä taso.

Pankin volyymikehitys oli suunnitelmien mukaista. Liikevoitto jäi hieman suunnitellusta. Siihen vaikutti mm. vuoden lopulle osunut arvopaperien voimakas kurssilasku. Negatiivinen markkinakorko pitää edelleen korkokatteen kehityksen varsin mal tillisena. Vaikka uusluotonanto on vahvaa, luotot lyhenevät vauhdilla ja se pitää nettokasvun vähäisenä, kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuominiemi.
Uusia ja uudistettuja luottoja avattiin vuoden aikana noin 158,5 miljoonaa euroa, mistä asuntolainojen osuus oli lähes puolet. Pankissa kotitalouksien koko lainakanta kasvoi 3,8 %, kun Suomen Pankin tilastojen mukaan kotitalouksien lainakanta kasvoi viime vuonna Suomessa 2,2 %. Pankin koko luottokanta vuoden lopussa oli 679,4 miljoonaa euroa, missä lisäystä on 17,1 miljoonaa euroa. Talletuskanta laski 7,5 miljoonaa euroa 682,3 miljoonaan euroon. 

Pankin maksuvalmius on edelleen ollut hyvä. Negatiivinen korkotaso ei suosi tällä hetkellä suurta ylilikvidiyttä, joten mekin olemme pyrkineet optimoimaan pankin likvidiyttä entistä enemmän. Tämä on näkynyt meidän talletuskehityksessämme, kertoo Tuominiemi.
Vuoden 2018 syksyllä Suupohjan Osuuspankin asiakkaatkin saivat käyttöönsä uuden, positiivisen vastaanoton saaneen mobiilisovelluksen, jolla pankkiasiointi sujuu entistä sujuvammin suoraan mobiililaitteella. 
Digitaalisuutta ja automaatiota kehitetään jatkuvasti, mutta konttoripalvelu tulee säilymään tärkeässä roolissa tulevaisuudessakin. POP Pankki -ryhmän uusi peruspankkijärjestelmä saadaan käyttöön muutaman vuoden kuluttua ja se tulee mahdollistamaan huomattavasti joustavamman tuote- ja palvelukehityksen, kertoo Tuominiemi. 
 
Suupohjan Osuuspankki kuuluu POP Pankki -ryhmään. 

Lisätietoja:
Hannu Tuominiemi, toimitusjohtaja, puh. 0400 565027