Suupohjan Osuuspankin tuloskatsaus 1.1.-30.6.2019

 

Suupohjan Osuuspankilla hyvä tuloskehitys alkuvuonna

 
POP Pankki -ryhmä panostaa vahvasti uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä asiakaskohtaamiseen digitalisesti. Alkuvuodesta POP Pankkien rahastovalikoimaa laajennettiin tuomalla yksitoista uutta rahastoa asiakkaiden saataville. Uudet rahastot sopivat niin kokeneille sijoittajille hajautukseen kuin uusille asiakkaille kuukausisäästämiseen. Uusien tuotteiden myötä POP Pankit pystyvät tarjoamaan erittäin monipuolisen rahastovalikoiman niin perinteisillä markkinoilla, kehittyvillä markkinoilla kuin reaaliomaisuudessa. 

POP Pankki -ryhmä on käynnistänyt peruspankkijärjestelmän uudistuksen, joka mahdollistaa digitaalisten palvelujen tehokkaan kehittämisen tulevaisuudessa. Pankin IT-toimittaja Samlink Oy:n kauppa saatettiin päätökseen huhtikuussa. Kaupan seurauksena koko Samlinkin osakekanta siirtyi yhdysvaltalaiselle Cognizantille. Osakekaupalla ei ole vaikutusta pankin vuoden 2019 tulokseen.

POP Pankki -ryhmä jatkoi alkuvuonna digitaalisten kanavien kehittämistä. Mobiilipankkiin tuotiin uusia palveluita, kuten verkkopalkka ja e-laskut.

Suupohjan Osuuspankin alkuvuoden 1.1.-30.6.2019 liikevoitto oli 2,8 milj. euroa ja se oli 32,8 % parempi kuin vastaavalta kaudelta viime vuonna. Liikevoittoon vaikutti alkuvuonna jatkunut hyvä luotonkysyntä, sijoitusten tuottojen hyvä kasvu sekä odotettavissa olevien luottotappioiden lasku. 
Alkuvuonna korkokate pieneni johtuen korkosuojaustuottojen loppumisesta. Vertailukelpoinen korkokate ilman noita suojaustuottoja kuitenkin kasvoi noin 3,3 %. Alkuvuonna uusia luottoja nostettiin lähes 4,5 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Toimintakulujen kasvun olemme pystyneet pitämään vielä maltillisena, mutta suuret investoinnit mm. peruspankkijärjestelmään nostavat kokonaiskustannuksia tulevina vuosina,” kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuominiemi. 
Palkkiotuotot olivat 3,3 milj. euroa (- 5,5%). Palkkiotuotoissa kirjausajankohdat eivät ole täysin vertailukelpoisia, mikä heikentää palkkiotuottojen kehitystä noin -4,2 %-yksikköä. Sijoitusten tuotot kasvoivat edellisvuodesta johtuen suurimmalta osin käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien sijoitusten arvonnoususta alkuvuoden aikana. 

Tuloslaskelmaan merkitty odotettavissa olevien luottotappioiden muutos oli alkuvuonna +1,0 milj. euroa, mikä vaikutti eniten kokonaiskulujen laskuun. Lopullisten luottotappioiden määrä oli 0,9 milj. euroa. 

Suupohjan Osuuspankin tase 30.6.2019 oli yhteensä 824,9 milj. euroa. Luottokanta kasvoi alkuvuoden aikana 11,8 milj. euroa ja kanta oli kesäkuun lopussa 691,1 milj. euroa. Talletuskannassa 684,1 milj. euroa oli kasvua 1,8 milj. euroa. Asiakkaiden määrä oli 45 tuhatta (45 tuhatta asiakasta 31.12.2018). 

Pankin vakavaraisuus on edelleen erittäin hyvällä tasolla. Vakavaraisuussuhde 30.6.2019 oli 25,27 % (24,98 % 31.12.2018). Alkuvuoden tulosta ei ole sisällytetty omiin varoihin.
 (1000 euroa)  1.1.-30.6.2019  1.1.-30.6.2018  Muutos (%) 
 Korkokate  6 024  6 271  -3,9 %
 Muut tuotot  4 126  4 175  -1,2 %
 Kulut  -7 334  -8 325   -11,9 %
 Liikevoitto  2 816  2 121  32,8 %
 (1000 euroa)  30.6.2019  31.12.2018  Muutos (%)
 Talletukset  684 085  682 280  0,3 %
 Luotot  691 107  679 258  1,7 %
 Tase  824 928  814 444  1,3 %
 
Tuloskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suupohjan Osuuspankki on 31.12.2015 toimintansa aloittaneen POP Pankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitos ja kuuluu POP Pankki -ryhmään. POP Pankki -ryhmä on julkaissut puolivuosikatsauksen 16.8.2019 ja se löytyy osoitteessa www.poppankki.fi. POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus sisältää tiedot POP Pankkien yhteenliittymän vakavaraisuudesta.