Tiedotus Suupohjan Osuuspankin jäsenille

Suupohjan Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että pankin Edustajisto kutsutaan sääntömääriseen kokoukseen, joka pidetään 19. päivänä helmikuuta 2020 kello 19.00.
 
Kokouksessa käsitellään pankin sääntöjen 17 §:n määräämät kevätkokoukselle kuuluvat asiat sekä Osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettua asiaa. Pankin hallitus ehdottaa lisäosuuksien lunastamista.
 
Pankin hallituksen ehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava: 
Hallitus ehdottaa, että haetaan Finanssivalvonnasta lupa pankin liikkeeseen laskemien lisäosuuksien lunastamiseksi. Mikäli Finanssivalvonta myöntää luvan, lunastus toteutettaisiin lisäosuuksien lukumäärää vähentämällä palautusta vastaan lisäosuuksien mukaisessa suhteessa. Lunastus koskisi kaikkia pankin liikkeeseen laskemia lisäosuuksia, 168 238 kpl à 10 euroa, yhteensä 1.683.380 euroa. Vähennettäviä osuuksia vastaavista osuusmaksuista osuuskunnalle maksettu määrä palautettaisiin kokonaan ja lunastusvastike maksettaisiin rahana osuudenomistajan tilille. Lunastusajankohta olisi 1.7.2021. Mikäli Finanssivalvonnan lupaa ei saada, ei lisäosuuksia lunasteta. Lisäosuuksien vähentämisen vaikutus osuuskunnan omaan pääomaan olisi –1.682.380 euroa, ja pankin vakavaraisuus laskisi päätöksen seurauksena arviolta n. 0,24 prosenttiyksikköä.
 
Kokousasiakirjat 
Hallituksen ehdotus ja muut osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat nähtävillä 10.2.2020 lukien Suupohjan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Topeeka 31, 61800 Kauhajoki . 
 
Kauhajoella 7. päivänä tammikuuta 2020
 
Suupohjan Osuuspankki 
Hallitus