POP Pankki -ryhmä takoi ennätystuloksen

POP Pankin toimitusjohtaja Pekka Lemettinen
13.2.2019 klo 8.30 
 
POP Pankki -ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.‒31.12.2019   
 

POP Pankki -ryhmä takoi ennätystuloksen 

 

POP Pankki -ryhmän uudistusohjelman vaikutukset alkavat näkyä. Ryhmän tulos kasvoi 126 prosenttia. Sekä tuotteiden kysynnässä että asiakasmäärissä ja -tyytyväisyydessä tehtiin ennätyksiä. Ryhmän taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 4,5 miljardia euroa.  

POP Pankki -ryhmä teki yhteenliittymän historiansa ennätystuloksen. Sekä pankki- että vakuutustoiminnan keskeiset tunnusluvut paranivat edellisestä tilinpäätöksestä. 
 
– Aloitimme vuonna 2017 laajan uudistusohjelman, jonka tulokset alkavat näkyä nyt viivan alla. Pystyimme samanaikaisesti kasvattamaan liiketoimintamme tuottoja, pitämään kulut kurissa ja saavuttamaan jälleen kerran ykköspaikan asiakastyytyväisyydessä, summaa POP Pankkiliiton toimitusjohtaja Pekka Lemettinen kulunutta tilikautta.  
 

Vuosi 2019 lukuina 

 
Ryhmän liiketoiminnan tuotot olivat 131,3 miljoonaa euroa. POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 126 prosenttia 26,2 miljoonaan euroon. Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 4,5 miljardia euroa.   
 
POP Pankki -ryhmän pääomarakenne ja vakavaraisuus säilyivät vahvana. POP Pankki -ryhmän omat varat olivat 504,6 miljoonaa euroa ja ydinvakavaraisuussuhde (CET1-%) 19,8 prosenttia. Luottokanta kasvoi 4,7 prosenttia ylittäen 3,5 miljardin euron rajapyykin jo alkuvuodesta.
 
Matalasta korkotasosta huolimatta POP Pankki -ryhmän pankkiliiketoiminnan korkokate nousi 6,0 prosenttia ollen 69,3 miljoonaa euroa. Korkokatteen vahvistumiseen vaikuttivat luotonannon kasvanut volyymi, uudet digitaaliset tuotteet sekä tehostunut varainhankinta.  
 
Sijoitustoiminnassa kulunut vuosi oli ryhmälle erinomainen. Sijoitusten nettotuotot olivat yhteensä 15,6 miljoonaa euroa, joista arvostusten osuus oli 11,4 miljoonaa euroa. Ryhmän kulut kasvoivat tilikaudella maltilliset 1,8 prosenttia. 
 
POP Pankki -ryhmä laajensi kuluneella tilikaudella sähköisen henkilöasioinnin konseptejaan. Se lanseerasi etäasioinnin pankin asiantuntijan kanssa mahdollistavan Verkkohetken ja toi POP Mobiili -sovellukseensa uusia ominaisuuksia, kuten verkkopalkan, e-laskujen hallinnan ja rahastojen merkinnän. Uuden digitaalisen POP Pikalainan kysyntä ylitti odotukset ja toi ryhmälle asiakkaita myös sen konttoriverkoston ulkopuolelta.  
 
Ryhmän vuoden 2012 lopulla aloittanut Suomen Vahinkovakuutus Oy raportoi ensimmäistä kertaa positiivisen vuosituloksen, joka oli 1,5 miljoonaa euroa. Ajoneuvovakuutusten hintakilpailun laantuminen näkyi yhtiössä muun muassa kysynnän ja asiakaspysyvyyden vahvistumisena. Liiketoiminnan vahva volyymikasvu ja myyntikanavien uudelleen organisointi paransivat liikekulusuhdetta merkittävästi. 
 
POP Pankki valittiin asiakastyytyväisyydessä Suomen parhaaksi pankiksi kahdeksatta kertaa (EPSI Rating 2019). POP Pankki -ryhmällä oli vuoden lopussa yhteensä 
395 tuhatta asiakasta, vakuutusasiakkaiden määrä kasvoi lähes 20 tuhannella.  
 

Kohti uutta työskentelytapaa ja jatkuvasti muuttuvaa strategiaa 

 
POP Pankki -ryhmä aloitti keväällä 2019 peruspankkijärjestelmänsä uudistamisen. Ryhmän tähän asti suurimman investointihankkeen arvioidaan kestävän kolme vuotta. Sen tavoitteena on rakentaa POP Pankki -ryhmälle saumattomasti toimiva monikanavainen pankki, alentaa IT-järjestelmien ylläpitokuluja sekä vastata tulevaisuuden sääntely- ja tietoturvavaatimuksiin.  
 
Kuluneella tilikaudella ryhmän pankeissa käynnistettiin selvityksiä, millä edellytyksillä eri toiminta-alueille olisi mahdollista muodostaa yhteensulautumisilla entistä vahvempia pankkeja. Vuoden 2019 lopussa POP Pankeilla oli yhteensä 76 konttoria ja palvelupistettä.  
 
Loppuvuodesta valmistui myös hallituksen, johdon ja henkilöstön kanssa valmisteltu POP Pankki -ryhmän uusi strategia vuosille 2020–2022. POP Pankki -ryhmän visiona on olla pankki, joka parhaiten yhdistää henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun, asiakastyytyväisyyden sekä nopean päätöksenteon. Samalla tavoitteeksi asetettiin markkinoita nopeampi kasvu.   
 
– POP Pankki haluaa vahvistaa paikallista rooliaan elinkeinoelämässä ja olla aktiivisesti kehittämässä muun muassa työ- ja asuntomarkkinoita. Elinvoimaisuus pitää viedä juhlapuheista asiakkaiden ja yrittäjien arkeen, sanoo Pekka Lemettinen.  

POP Pankki -ryhmän keskeiset tunnusluvut

 
Keskeiset tuloslaskelman erät
(1 000 euroa)
1.1.–31.12.2019  1.1.–31.12.2018  1.1.–31.12.2017 
Korkokate  69 318 65 391 62 817 
Palkkiotuotot ja -kulut netto 30 013 29 790 28 115
Vakuutuskate 10 913 10 433 8 453
Sijoitusten nettotuotot 15 588 1 111 14 559
Tulos ennen veroja 26 150 11 569 19 488
 
Keskeiset tase-erät
(1 000 euroa)
 31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017
Luottokanta 3 635 488 3 473 310 3 325 363
Talletuskanta 3 746 305 3 666 543 3 554 357
Taseen loppusumma 4 535 557 4 409 518 4 275 838
 
 Tunnusluvut  31.12.2019 31.12.2018  31.12.2017
 Kulu–tuotto-suhde 75,1 % 86,8 % 79,4 %
 Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) % 19,8 % 20,5 % 20,9 %
 
Pekka Lemettinen, toimitusjohtaja, POP Pankkiliitto, puh. 040 5035 411, pekka.lemettinen@poppankki.fi  
 
Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkiliitto, puh. 050 572 9679, maija.hyotylainen@poppankki.fi 
 
 
POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö POP Vakuutus, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkiliitto osk.