Verkkohetki ja tv-arvonnan säännöt:

  • Arvonnan järjestäjänä toimii POP Pankki Suupohjan Osuuspankki.
  • Arvonta on voimassa 1.4.-30.6.2020.
  • Arvontaan osallistuminen: Arvonnassa ovat mukana kaikki henkilöt, jotka ovat olleet 1.4. – 30.6.2020 välisenä aikana POP Verkkohetkessä eli Suupohjan Osuuspankin toimihenkilön kanssa pidetyssä etätapaamisessa. Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki POP Verkkohetkessä olleet henkilöt ilman erillisen arvontalomakkeen täyttämistä. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista tai tilaamista. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvonnan järjestäjän henkilökuntaan kuuluva ja hänen perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan. Osallistuessaan arvontaan osallistuja hyväksyy tässä asetetut ehdot.
  • Arvonta suoritetaan 6.7.2020. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan nimi (etunimi ja sukunimen 1. kirjain) voidaan julkaista järjestäjän some-kanavissa. Voittajan kuva voidaan julkaista järjestäjän some-kanavissa, mikäli voittaja antaa siihen luvan. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnasta, voidaan palkinto arpoa uudestaan. 
  • Arvontapalkintona on Sonyn 49” Ultra HD 4K TV (arvo n. 800 €). Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Palkinnon toimittamisesta sovitaan voittajan kanssa erikseen. 
  • Järjestäjä huolehtii arpajaisveron suorittamisesta. 
  • Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuessaan käyttäneet kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset ym. vastaavat väärinkäytöksiksi luettavat osallistumistavat. 
  • Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Arvonnan järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä:
POP Pankki Suupohjan Osuuspankki, Y-tunnus 0886725-8, Topeeka 31, 61800 Kauhajoki, puh. 020 166 6100

Rekisterin nimi:
POP Verkkohetket ja Sony UHD-TV -arvonta

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteriä käytetään arvontaan osallistuvien yksilöimiseen ja voittajan tavoittamiseen. 

Rekisterin tietosisältö:
POP Verkkohetkeen osallistujan nimi, Verkkohetken ajankohta ja Verkkohetken pitäneen pankin toimihenkilön nimi. 

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti pankin POP Verkkohetki-järjestelmästä.  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Rekisterin tietoja ei luovuteta POP Pankki –ryhmän ulkopuolelle. 

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Sähköisesti tallennetut tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedot poistetaan arvonnan päätyttyä, ja rekisteri tuhotaan arvonnan päätyttyä.

Rekisteröidyn oikeudet:
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina yllämainittuun osoitteeseen.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä yllämainittuun osoitteeseen.