Edunvalvontavaltuutus

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voit varmistaa, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa asioitasi hoitaa tuttu, luotettava, itse valitsemasi henkilö. Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti lain määräämässä muodossa, joten on viisasta antaa valtakirjan laatiminen asiantuntijan tehtäväksi.

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirjassa sinä valtuutuksen antajana nimeät valtuutetun, joka on suostunut tehtävään, sekä määrittelet asiat, jotka valtuutus kattaa. Voit oikeuttaa valtuuttamasi henkilön huolehtimaan omaisuutesi hoidosta ja muista taloudellisista asioistasi. Lisäksi voit valtuuttaa hänet tekemään puolestasi päätöksiä myös asioissa, jotka koskevat terveyden- ja sairaanhoitoasi.

Milloin vakuutus tulee voimaan?

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin vahvistamana, kun valtuutettu esittää maistraatille valtakirjan sekä lääkärinlausunnon, josta käy ilmi, että valtuutuksen antanut henkilö on tullut kyvyttömäksi hoitamaan valtakirjassa mainittuja asioita. 

Suupohjan Osuuspankin lainopillisia palveluita hoitavilla henkilöillä on tarvittava ammattitaito laatia asianmukainen ja kunkin yksilölliset tarpeet huomioiva edunvalvontavaltakirja.