Serviceavbrott i bankens tjänster söndag 10.6.2018 kl. 5.00-10.00

I POP Bankens kort- och nättjänster är det ett serviceavbrott söndag 10.6.2018 kl. 5.00-10.00.

Under avbrottet kan man i regel betala normalt med bankernas Debit- och Electron-kort. Under avbrottet kan man inte sköta bankärenden i Otto.-automater. Däremot fungerar Credit-kort normalt under avbrottet både som betalinstrument och i Otto.-automater.

Under avbrottet kan man inte heller använda nätbanken eller logga in i sådana nättjänster som kräver identifiering med nätbankskoder. Därför är till exempel inköp på nätet begränsade under avbrottet. Vi uppmanar våra kunder att vid behov reservera kontanter för tiden för avbrottet samt att sköta eventuella ärenden i nätbanken innan avbrottet börjar.

 
Vi beklagar den olägenhet som avbrottet orsakar våra kunder.