Ändringar i betalningsrörelsen 2014–2015

Ändringar i POP Bankernas betalningsrörelse har skett hösten 2014 och i början av 2015. Ändringarna beror till största delen på att POP Banken har bytt sitt centrala kreditinstitut. POP Bankernas centrala kreditinstitut är fr.o.m. 7.2.2015 Bonum Bank.

Vad gäller ändringen?

Betalningarna från POP Bankens kunder till andra banker och betalningar från andra banker till POP Bankens kunder förmedlas via ett centralt kreditinstitut. Därför används nu för tiden Bonum Banks BIC-kod (POPFFI22) i POP Bankens betalningar och nätfakturor. Fram till 6.2. 2015 var det Aktia Bank (HELSFIHH) som var centralt kreditinstitut för POP Banken. I och med bytet av centralt kreditinstitut ändrades BIC-koden som används på POP Bankens betalningar och nätfakturor. Den nuvarande BIC-koden är POPFFI22.

Bonum Bank, som fungerar som centralt kreditinstitut för POP Banken, ägs av POP Bankgruppen och fick koncession som inlåningsbank i december 2013. Bonum Bank inledde bankverksamheten 4.8.2014 och förmedlingen av POP Bankernas SEPA-betalningar övergick till att skötas av Bonum Bank 7.2.2015.

Ändringar 2015

I januari 2015 upphörde användningen av PATU-kanalen. Förbindelsen Web Services ersatte PATU-kanalen.

7.2.2015 upphörde POP Bankernas betalningsförmedling i realtid via Aktia Bank. Handläggningstiden för betalningarna följer nu den normala handläggningstiden mellan bankgrupperna. Betalningar mellan POP Bankerna förmedlas fortfarande i realtid samma dag.

 7.2.2015 tog POP Bankerna den nya BIC-koden POPFFI22 i bruk. Den används både vid SEPA-betalningar och vid betalningar i utländsk valuta.

9.2.2015 tog POP Bankerna den nya förmedlarkoden POPFFI22 i bruk på nätfakturorna.