Vad är tjänsten Inkommande fakturor?

Effektiv fakturering är en viktig del av företagsverksamheten. Det har vi effektiva och klara metoder för så att dina betalningar ska finnas på kontot så snabbt som möjligt. 

Referenstjänsten – underlättar de dagliga rutinerna

Om ditt företag skickar tiotals fakturor årligen och betalningarna kommer från flera olika betalare lönar det sig för dig att utnyttja POP Bankens referenstjänst.

Så här fungerar referenstjänsten:

Företaget fakturerar kunden med en bankgiroblankett med referensnummer. Referensen kan skrivas ut i siffror eller som streckkod i nedre kanten av fakturan.

Om kunden betalar fakturan med referensnumret förmedlas endast betalarens referensuppgift, namnförkortning och den betalda summan till företaget. Andra uppgifter kan inte läggas till på bankgirot.  

Den totala summan av de fakturor som betalats med referensnumret syns på företagets kontoutdrag den dag när betalningarna har kommit in på kontot. Du får en separat utskrift från banken med referensspecifikation för företagets försäljningsreskontra och bokföring.

Av referensspecifikationen framgår betalarens referensnummer, summa, arkiveringskod samt betalarens namnförkortning. Referensspecifikationerna kan sändas till ditt företag antingen på maskinspråk eller på papper enligt ditt val.

Om faktureringen sköts med adb kan referensnumren automatiskt hänföras till försäljningsfakturan i reskontrat.

Om det inte har avtalats om inkommande referensbetalningar syns de som enskilda betalningar på kontoutdraget.

Internationell RF-referens

RF-referensen är en internationell referensstandard enligt ISO-standard. Den gör det möjligt att använda referens i inhemsk och gränsöverskridande fakturering och betalning.

Betalterminaltransaktioner

Numera är betalkortet nära nog det allmännaste betalningssättet i stället för prasslande sedlar. När du skaffar en betalterminal säkerställer du att du kan betjäna alla dina kunder. Du kan avtala om mottagning av kortbetalningar med din POP Bank.