Vad är tjänsten Utgående betalningar?

Kärnan i företagsverksamheten ligger i bytesekonomin.  Det är vår uppgift att underlätta också hanteringen av utgående betalningar i ditt företag.  Med POP Bankens tjänst Utgående betalningar kan du sända betalningar som registrerats i företagets bankförbindelseprogram eller som överförts från försäljningsreskontran på maskinspråk.  Betalningarna kan styras till inhemska och utländska konton via tjänsten. 

Vilka egenskaper har POP Bankens tjänst Utgående betalningar? 

  • Fakturorna betalas den dag betalaren anger.
  • Betalningarna förmedlas från betalarens konto till mottagarens konto i Finland och utomlands.
  • Meddelanden eller kontouppgifter förmedlas till mottagaren av betalningen.
  • Betalaren får vid behov respons på fakturorna.

När kan betalningar sändas?

Du kan sända material dygnet runt sju dagar i veckan.  Materialet kan sändas för betalning till och med 120 bankdagar före förfallodagen, men senast på förfallodagen. De betalningar som sänds på förfallodagen ska sändas före klockan 17.30. Om det finns utlandsbetalningar i materialet ska de sändas före klockan 15.

Du ser väl till att det finns täckning på debiteringskontot på betalningsdagen. Annars förkastas betalningen. Betalaren får en fellista över förkastade betalningar antingen på maskinspråk eller papper – valet är ditt.

Återkommande betalningar ingår i tjänsten Utgående betalningar

Så kallade återkommande betalningar är: löner pensioner, återkommande betalningar för produkter samt övriga motsvarande betalningar från en avsändare till flera mottagare.

I avtalet fastställs den servicekod som kunden använder, kontona samt en eventuell materialförmedlare, till exempel ett serviceföretag, om någon annan än kunden själv förmedlar betalningsmaterialet.  Förmedlingen av betalningarna baseras på mottagarens fullständiga kontonummer, vilket säkerställer att betalningen styrs till rätt konto. 

Vad ska man beakta i betalningsmaterialet?  

  • Om lönerna betalas den 15 och dagen är en lördag eller söndag betalas lönen på fredag. Förfallodagen måste alltså vara torsdag och då ska det finnas täckning på kontot.
  • Om lönerna betalas  den 15 och dagen är en måndag måste förfallodagen vara fredag, och då ska det finnas täckning på kontot.

Vad är möjligt i tjänsten Återkommande betalningar? 

  • Förmedling av betalningar från betalarens konto till mottagarens konto i alla penninginrättningar på SEPA-området.
  • Betalningarna finns tillgängliga för mottagarna på betalningsdagens morgon. 
  • Betalarens namn syns på mottagarens kontoutdrag.